Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α' εξάμηνο
101 Μαθηματική Ανάλυση I ΜΓΥ 4 5 Παναγιώτης Μουστάνης
102 Γραμμική Άλγεβρα ΜΓΥ 4 5 Παναγιώτης Μουστάνης
103 Κλασική Φυσική ΜΓΥ 4 5 Αικατερίνη Σκουρολιάκου
104 Ανόργανη και Αναλυτική Χημεία ΜΕΥ 3 3 Μίνως Ματσούκας
105 Τεχνική Μηχανική ΜΓΥ 2 2 Δημήτριος Γκλώτσος
106 Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ ΜΓΥ 3+2 5 Ιωάννης Καλατζής, Δημήτριος Αραμπατζής
107 Ηλεκτρισμός και Ανάλυση Κυκλωμάτων DC ΜΓΥ 3+2 5 Γεώργιος Φούντος, Ευστράτιος Δαυίδ, Γεώργιος Βαρώτσος, Μάριος Στογιάννος, Σπύρος Κρίμπαλης
Β' εξάμηνο
201 Μαθηματική Ανάλυση II ΜΓΥ 4 6 Παναγιώτης Μουστάνης
202 Διαφορικές Εξισώσεις ΜΓΥ 4 6 Παναγιώτης Μουστάνης
203 Οργανική Χημεία ΜΓΥ 3 3 Μίνως Ματσούκας
204 Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ ΜΕΥ 2+1 3 Σπυρίδων Κωστόπουλος
205 Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ ΜΕΥ 3+1 5 Ιωάννης Καλατζής, Δημήτριος Αραμπατζής, Νικόλαος Σγούρος
206 Ηλεκτρομαγνητισμός και Ανάλυση κυκλωμάτων AC ΜΕΥ 4+1 7 Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Θεόφιλος Χρυσικός, Σοφία Μπακογιάννη
Γ' εξάμηνο
301 Πιθανότητες, Βιοστατιστική και Αξιοπιστία Συστημάτων ΜΓΥ 3 5 Σπυρίδων Κωστόπουλος
302 Βιοφυσική ΜΕΥ 2+1 5 Γεώργιος Φούντος, Νίκη Μαρτίνη
303 Ανατομία ΜΓΥ 2 4 Γεώργιος Μπαμπλέκος
304 Βιολογία ΜΓΥ 3 5 Ευαγγελία Πατσαβούδη
305 Σύγχρονη Φυσική ΜΓΥ 4 6 Ιωάννης Κανδαράκης
306 Ψηφιακά Συστήματα ΜΕΥ 3 5 Σπυρίδων Κωστόπουλος
Δ' εξάμηνο
401 Ιατρική Φυσική ΜΕΥ 2+1 4 Γεώργιος Φούντος, Νίκη Μαρτίνη
402 Εμβιομηχανική ΜΕΥ 2 3 Μαρία Καλλέργη
403 Φυσιολογία Ανθρώπου ΜΕΥ 3 4 Ευαγγελία Πατσαβούδη
404 Βιοχημεία ΜΓΥ 2 3 Μίνως Ματσούκας
405 Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΜΕΥ 4+1 7 Παντελεήμων Ασβεστάς, Ευστράτιος Δαυίδ, Αθανάσιος Λαζαρόπουλος
406 Στοιχεία Κατασκευών και Μηχανών ΜΕΥ 4 5 Δημήτριος Γκλώτσος
407 Οπτοηλεκτρονική ΜΕΥ 2+1 4 Ιωάννης Βαλαής, Νίκη Μαρτίνη, Χρήστος Μιχαήλ
Ε' εξάμηνο
501 Ηλεκτροδιαγνωστικά Συστήματα και Μετατροπείς ΜΕ 4 5 Ερρίκος Βεντούρας
502 Φυσικές Αρχές και Συστήματα Ακτινοδιαγνωστικής ΜΕ 4 5 Παναγιώτης Λιαπαρίνος
503 Φυσικές Αρχές και Συστήματα Ακτινοθεραπείας ΜΕ 2 2 Παναγιώτης Λιαπαρίνος
504 Βιοϋλικά και Ιστομηχανική ΜΕΥ 4+2 6 Μαρία Καλλέργη, Ευαγγελία Παντατοσάκη
505 Ιατρικά Ηλεκτρονικά ΜΕ 3+1 4 Παντελεήμων Ασβεστάς, Ευστράτιος Δαυίδ, Αθανάσιος Λαζαρόπουλος, Σοφία Μπακογιάννη
506ε Νανοτεχνολογία ΜΕΥ 3 4 Ευάγγελος Σκοτάδης
507ε Εισαγωγή στη Ρομποτική ΜΕΥ 3 4 Παντελεήμων Ασβεστάς
508ε Μηχανισμοί Αυτοματισμών Ιατρικών Συστημάτων ΜΕΥ 3 4 Νεκτάριος Καλύβας
509ε Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 2 4 Χρήστος Μιχαήλ
ΣΤ' εξάμηνο
601 Τεχνολογία της In Vitro Διαγνωστικής ΜΕ 3+1 6 Μιχαήλ Μαρίνης, Μαρία Καλλέργη, Βασίλειος Σπυρόπουλος
602 Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών ΜΕΥ 2 3 Ερρίκος Βεντούρας
603 Αρχές Διοίκησης και Οικονομικής Επιστήμης για Μηχανικούς ΜΓΥ 2 3 Ιωάννης Βαλαής
604 Μαθηματικά Μοντέλα Βιολογίας Φυσιολογίας ΜΕ 2+1 4 Μαρία Καλλέργη, Νεφέλη Χατζηστεφανή, Ευαγγελία Παντατοσάκη
605 Σχεδιασμός και Κατασκευή Βιοϊατρικών Συσκευών ΜΕΥ 2+1 4 Ιωάννης Βαλαής, Νίκη Μαρτίνη, Βάια Κούκου
606 Ιατρική Πληροφορική ΜΕ 2 3 Παντελεήμων Ασβεστάς
607ε Ιατρική Οργανολογία ΜΕΥ 3+1 4 Ελευθέριος Φυσικόπουλος
608ε Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΜΕΥ 2+2 4 Αναστάσιος Ντούνης
609ε Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων ΜΕΥ 2 3 Παναγιώτης Λιαπαρίνος
610ε Βιοαισθητήρες – Φασματοσκοπία ΜΕΥ 2 3 Νεκτάριος Καλύβας
611ε Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ΜΕΥ 2+1 3 Αναστάσιος Ντούνης, Δημήτριος Παναγιώτου
Ζ' εξάμηνο
701 Τεχνολογία Χειρουργείων και Επείγουσας Ιατρικής ΜΕ 4+1 6 Μαρία Καλλέργη, Μιχαήλ Μαρίνης
702 Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος ΜΕ 3+1 5 Ιωάννης Καλατζής, Ηλίας Θεοδωρακόπουλος
703 Φυσικές Αρχές και Συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής ΜΕ 3 4 Γεώργιος Φούντος
704 Συντήρηση και Διασφάλιση Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων ΜΕ 2+2 5 Ιωάννης Βαλαής, Χρήστος Μιχαήλ
705 Laser στην Ιατρική ΜΕ 2 2 Ιωάννης Βαλαής
706ε Βιοηθική και Βιοϊατρική Μηχανική ΜΕΥ 2 4 Αικατερίνη Βλαντώνη
707ε Φαρμακευτική Μηχανική ΜΕΥ 2 4 Μίνως Ματσούκας
708ε Προχωρημένα θέματα Ρομποτικής ΜΕΥ 2 4 Παντελεήμων Ασβεστάς
709ε Συστήματα Ασαφούς Λογικής ΜΕΥ 2+1 4 Αναστάσιος Ντούνης
Η' εξάμηνο
801 Ακτινοπροστασία – Έλεγχοι Ασφάλειας και Ποιότητας ΜΕΥ 2+2 6 Γεώργιος Φούντος, Βάια Κούκου, Νίκη Μαρτίνη, Ευστράτιος Δαυίδ
802 Τηλεϊατρική ΜΕΥ 4 2 Ερρίκος Βεντούρας
803 Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας ΜΕ 2+1 5 Δημήτριος Γκλώτσος, Διονύσης Κάβουρας
804 Βιοϊατρική Οπτική ΜΕ 4 5 Παναγιώτης Λιαπαρίνος
805ε Αναγνώριση Προτύπων στην Ιατρική και τη Βιολογία ΜΕΥ 2 4 Ιωάννης Καλατζής
806ε Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική ΜΕΥ 2 4 Σπυρίδων Κωστόπουλος
807ε Επιστήμη Δημιουργίας Εικόνας ΜΕΥ 2 4 Νεκτάριος Καλύβας
808ε Φυσικές Αρχές Νευροεπιστήμης ΜΕΥ 2 4 Αικατερίνη Σκουρολιάκου
809ε Βιοϊατρικά ΜΙΚΡΟ και ΝΑΝΟ Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα ΜΕΥ 2 4 Μαρία Καλλέργη
810ε Εξελικτικός Υπολογισμός ΜΕΥ 2+1 3 Αναστάσιος Ντούνης, Δημήτριος Παναγιώτου
811ε Κβαντικές Επιστήμες και Τεχνολογίες ΜΕΥ 2 4 Ιωάννης Κανδαράκης, Χρήστος Μιχαήλ
Θ' εξάμηνο
901 Συστήματα Απεικόνισης Μη Iοντιζουσών Ακτινοβολιών ΜΕ 4 2 Νεκτάριος Καλύβας
902 Οργάνωση και Λειτουργία Νοσοκομείων ΜΕ 4 4 Μαρία Καλλέργη
904ε Μηχανική Μάθηση ΜΕΥ 2 5 Διονύσης Κάβουρας
905ε Νομολογία και Πρότυπα Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΜΕΥ 2 5 Ιωάννης Βαλαής
906ε Οπτική Μικροσκοπία και Ανάλυση Βιολογικών Εικόνων ΜΕΥ 2 5 Δημήτριος Γκλώτσος
907ε Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης ΜΕΥ 2 5 Δημήτριος Γκλώτσος
908ε Εμφυτεύσιμες και Φορετές Διατάξεις ΜΕΥ 2 5 Ερρίκος Βεντούρας
909ε Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΜΕΥ 2 2 Μαρία Καλλέργη
910ε Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία ΜΓΥ 4 2 Αικατερίνη Βλαντώνη
911ε Πρακτική Άσκηση ΜΕΥ 6 4  
912ε Υβριδικά Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης ΜΕΥ 2+1 5 Αναστάσιος Ντούνης
Ι' εξάμηνο
1001 Διπλωματική Εργασία ΜΕ 30 30