Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α' εξάμηνο
ΝΜΒ.101 Μαθηματική Ανάλυση I ΜΓΥ 4 5 Παναγιώτης Μουστάνης
ΝΜΒ.102 Γραμμική Άλγεβρα ΜΓΥ 4 5 Παναγιώτης Μουστάνης
ΝΜΒ.103 Κλασική Φυσική ΜΓΥ 4 5 Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Μαρινίκη Κολιαράκη, Σταύρος Τσερέμογλου
ΝΜΒ.104 Ανόργανη και Αναλυτική Χημεία ΜΕΥ 3 3 Μίνως Ματσούκας
ΝΜΒ.105 Τεχνική Μηχανική ΜΓΥ 3 2 Δημήτριος Γκλώτσος
ΝΜΒ.106 Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ ΜΓΥ 3+2 5 Ιωάννης Καλατζής, Εμμανουήλ Αθανασιάδης, Παναγιώτης Κορκίδης, Δημήτριος Γκλώτσος, Αναστάσιος Ντούνης, Μίνως Ματσούκας
ΝΜΒ.107 Ηλεκτρισμός και Ανάλυση Κυκλωμάτων DC ΜΓΥ 3+2 5 Γεώργιος Φούντος, Ευστράτιος Δαυίδ, Γεώργιος Βαρώτσος, Μάριος Στογιάννος, Σπύρος Κρίμπαλης
Β' εξάμηνο
ΝΜΒ.201 Μαθηματική Ανάλυση II ΜΓΥ 4 6 Παναγιώτης Μουστάνης
ΝΜΒ.202 Διαφορικές Εξισώσεις ΜΓΥ 4 6 Παναγιώτης Μουστάνης
ΝΜΒ.203 Οργανική Χημεία ΜΓΥ 3 3 Μίνως Ματσούκας
ΝΜΒ.204 Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ ΜΕΥ 2+1 3 Σπυρίδων Κωστόπουλος, Ευάγγελος Καρβέλας
ΝΜΒ.205 Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ ΜΕΥ 3+1 5 Ιωάννης Καλατζής, Εμμανουήλ Αθανασιάδης, Παναγιώτης Κορκίδης, Μαρινίκη Κολιαράκη, Ελευθέριος Κοντοπόδης, Μίνως Ματσούκας
ΝΜΒ.206 Ηλεκτρομαγνητισμός και Ανάλυση κυκλωμάτων AC ΜΕΥ 4+1 7 Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Δημήτριος Παναγιώτου, Χρήστος Λιόσης
Γ' εξάμηνο
ΝΜΒ.301 Πιθανότητες, Βιοστατιστική και Αξιοπιστία Συστημάτων ΜΓΥ 3 5 Σπυρίδων Κωστόπουλος
ΝΜΒ.302 Βιοφυσική ΜΕΥ 2+1 5 Γεώργιος Φούντος, Άννα Γκολφινοπούλου
ΝΜΒ.303 Ανατομία ΜΓΥ 3 4 Γεωργία Οικονόμου
ΝΜΒ.304 Βιολογία ΜΓΥ 3 5 Ευαγγελία Πατσαβούδη
ΝΜΒ.305 Σύγχρονη Φυσική ΜΓΥ 4 6 Ιωάννης Κανδαράκης
ΝΜΒ.306 Ψηφιακά Συστήματα ΜΕΥ 3 5 Σπυρίδων Κωστόπουλος
Δ' εξάμηνο
ΝΜΒ.401 Ιατρική Φυσική ΜΕΥ 2+1 4 Γεώργιος Φούντος, Νεκτάριος Καλύβας
ΝΜΒ.402 Εμβιομηχανική ΜΕΥ 3 3 Μαρία Καλλέργη
ΝΜΒ.403 Φυσιολογία Ανθρώπου ΜΕΥ 3 4 Ευαγγελία Πατσαβούδη
ΝΜΒ.404 Βιοχημεία ΜΓΥ 3 3 Μίνως Ματσούκας
ΝΜΒ.405 Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΜΕΥ 4+1 7 Παντελεήμων Ασβεστάς, Σοφία Μπακογιάννη, Δημήτριος Παναγιώτου, Ελευθέριος Κοντοπόδης
ΝΜΒ.406 Στοιχεία Κατασκευών και Μηχανών ΜΕΥ 4 5 Ευάγγελος Καρβέλας
ΝΜΒ.407 Οπτοηλεκτρονική ΜΕΥ 2+1 4 Ιωάννης Βαλαής, Χρήστος Μιχαήλ, Βασίλειος Ντούπης
Ε' εξάμηνο
ΝΜΒ.501 Ηλεκτροδιαγνωστικά Συστήματα και Μετατροπείς ΜΕ 4 5 Ερρίκος Βεντούρας
ΝΜΒ.502 Φυσικές Αρχές και Συστήματα Ακτινοδιαγνωστικής ΜΕ 3 4 Παναγιώτης Λιαπαρίνος
ΝΜΒ.503 Φυσικές Αρχές και Συστήματα Ακτινοθεραπείας ΜΕ 3 3 Παναγιώτης Λιαπαρίνος
ΝΜΒ.504 Βιοϋλικά και Ιστομηχανική ΜΕΥ 4+2 6 Ευαγγελία Παντατοσάκη, Άννα Γκολφινοπούλου
ΝΜΒ.505 Ιατρικά Ηλεκτρονικά ΜΕ 3+1 4 Παντελεήμων Ασβεστάς, Ευστράτιος Δαυίδ, Σοφία Μπακογιάννη
ΝΜΒ.506(ε) Νανοτεχνολογία ΜΕΥ 3 4 Ευάγγελος Ασλανίδης
ΝΜΒ.507(ε) Εισαγωγή στη Ρομποτική ΜΕΥ 3 4 Παντελεήμων Ασβεστάς
ΝΜΒ.508(ε) Μηχανισμοί Αυτοματισμών Ιατρικών Συστημάτων ΜΕΥ 3 4 Νεκτάριος Καλύβας
ΝΜΒ.510(ε) Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 2 4 Χρήστος Μιχαήλ
ΣΤ' εξάμηνο
ΝΜΒ.601 Τεχνολογία της In Vitro Διαγνωστικής ΜΕ 3+1 6 Μαρία Καλλέργη, Βασίλειος Σπυρόπουλος, Άννα Γκολφινοπούλου, Ευαγγελία Πατσαβούδη
ΝΜΒ.602 Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών ΜΕΥ 3 3 Ερρίκος Βεντούρας
ΝΜΒ.603 Αρχές Διοίκησης και Οικονομικής Επιστήμης για Μηχανικούς ΜΓΥ 3 3 Ιωάννης Βαλαής
ΝΜΒ.604 Μαθηματικά Μοντέλα Βιολογίας Φυσιολογίας ΜΕ 2+1 4 Μαρία Καλλέργη, Ευαγγελία Παντατοσάκη
ΝΜΒ.605 Σχεδιασμός και Κατασκευή Βιοϊατρικών Συσκευών ΜΕΥ 2+1 4 Ιωάννης Βαλαής, Γεώργιος Σαατσάκης
ΝΜΒ.606 Ιατρική Πληροφορική ΜΕ 3 3 Παντελεήμων Ασβεστάς
ΝΜΒ.607(ε1) Ιατρική Οργανολογία ΜΕΥ 3+1 4 Ευστράτιος Δαυίδ, Ελευθέριος Κοντοπόδης
ΝΜΒ.608(ε1) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΜΕΥ 2+2 4 Αναστάσιος Ντούνης, Μάριος Στογιάννος
ΝΜΒ.609(ε2) Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων ΜΕΥ 2 3 Παναγιώτης Λιαπαρίνος
ΝΜΒ.610(ε2) Βιοαισθητήρες – Φασματοσκοπία ΜΕΥ 2 3 Νεκτάριος Καλύβας
ΝΜΒ.611(ε2) Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ΜΕΥ 2+1 3 Αναστάσιος Ντούνης, Παναγιώτης Κορκίδης
Ζ' εξάμηνο
ΝΜΒ.701 Τεχνολογία Χειρουργείων και Επείγουσας Ιατρικής ΜΕ 4+1 6 Μαρία Καλλέργη, Βασίλειος Σπυρόπουλος, Ευαγγελία Πατσαβούδη, Άννα Γκολφινοπούλου
ΝΜΒ.702 Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος ΜΕ 3+1 5 Ιωάννης Καλατζής, Ιωάννης Κάκκος
ΝΜΒ.703 Φυσικές Αρχές και Συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής ΜΕ 3 4 Γεώργιος Φούντος
ΝΜΒ.704 Συντήρηση και Διασφάλιση Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων ΜΕ 2+2 5 Ιωάννης Βαλαής, Χρήστος Μιχαήλ
ΝΜΒ.705 Laser στην Ιατρική ΜΕ 3 2 Ιωάννης Βαλαής
ΝΜΒ.706(ε) Βιοηθική και Βιοϊατρική Μηχανική ΜΕΥ 2 4 Ιωάννης Κανδαράκης
ΝΜΒ.707(ε) Φαρμακευτική Μηχανική ΜΕΥ 2 4 Μίνως Ματσούκας
ΝΜΒ.708(ε) Προχωρημένα θέματα Ρομποτικής ΜΕΥ 3 4 Παντελεήμων Ασβεστάς
ΝΜΒ.709(ε) Συστήματα Ασαφούς Λογικής ΜΕΥ 2+1 4 Αναστάσιος Ντούνης, Παναγιώτης Κορκίδης
ΝΜΒ.710(ε) Επιστήμη Δεδομένων στην Ιατρική και τη Βιολογία ΜΕΥ 2 4 Διονύσης Κάβουρας
Η' εξάμηνο
ΝΜΒ.801 Ακτινοπροστασία – Έλεγχοι Ασφάλειας και Ποιότητας ΜΕΥ 2+2 6 Γεώργιος Φούντος, Άννα Γκολφινοπούλου, Ελένη Γεωργιάδη
ΝΜΒ.802 Τηλεϊατρική ΜΕΥ 3 2 Ερρίκος Βεντούρας
ΝΜΒ.803 Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας ΜΕ 2+1 5 Δημήτριος Γκλώτσος, Διονύσης Κάβουρας, Μαρινίκη Κολιαράκη
ΝΜΒ.804 Βιοϊατρική Οπτική ΜΕ 4 5 Παναγιώτης Λιαπαρίνος
ΝΜΒ.805(ε) Αναγνώριση Προτύπων στην Ιατρική και τη Βιολογία ΜΕΥ 2 4 Ιωάννης Καλατζής, Ιωάννης Κάκκος
ΝΜΒ.806(ε) Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική ΜΕΥ 2 4 Σπυρίδων Κωστόπουλος
ΝΜΒ.807(ε) Επιστήμη Δημιουργίας Εικόνας ΜΕΥ 2 4 Νεκτάριος Καλύβας
ΝΜΒ.808(ε) Φυσικές Αρχές Νευροεπιστήμης ΜΕΥ 2 4 Αικατερίνη Σκουρολιάκου
ΝΜΒ.809(ε) Βιοϊατρικά ΜΙΚΡΟ και ΝΑΝΟ Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα ΜΕΥ 2 4 Ευάγγελος Ασλανίδης
ΝΜΒ.812(ε) Εξελικτικός Υπολογισμός ΜΕΥ 2+1 4 Αναστάσιος Ντούνης, Παναγιώτης Κορκίδης
ΝΜΒ.813(ε) Κβαντικές Επιστήμες και Τεχνολογίες ΜΕΥ 2 4 Ιωάννης Κανδαράκης, Χρήστος Μιχαήλ
Θ' εξάμηνο
ΝΜΒ.901 Συστήματα Απεικόνισης Μη Iοντιζουσών Ακτινοβολιών ΜΕ 4 2 Νεκτάριος Καλύβας
ΝΜΒ.902 Οργάνωση και Λειτουργία Νοσοκομείων ΜΕ 3 4 Μαρία Καλλέργη, Χρήστος Μιχαήλ
ΝΜΒ.904(ε1) Μηχανική Μάθηση ΜΕΥ 2 5 Διονύσης Κάβουρας
ΝΜΒ.905(ε1) Νομολογία και Πρότυπα Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΜΕΥ 2 5 Ιωάννης Βαλαής
ΝΜΒ.906(ε1) Οπτική Μικροσκοπία και Ανάλυση Βιολογικών Εικόνων ΜΕΥ 2 5 Δημήτριος Γκλώτσος
ΝΜΒ.907(ε1) Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης ΜΕΥ 2 5 Δημήτριος Γκλώτσος
ΝΜΒ.908(ε1) Εμφυτεύσιμες και Φορετές Διατάξεις ΜΕΥ 2 5 Ερρίκος Βεντούρας
ΝΜΒ.910(ε2) Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία ΜΓΥ 4 2 Αριστοτέλης Τύμπας
ΝΜΒ.911(ε2) Πρακτική Άσκηση ΜΕΥ 6 4  
ΝΜΒ.913(ε1) Υβριδικά Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης ΜΕΥ 2+1 5 Αναστάσιος Ντούνης, Παναγιώτης Κορκίδης
ΝΜΒ.914(ε1) Υπολογιστική Βιολογία ΜΕΥ 2 4 Εμμανουήλ Αθανασιάδης
Ι' εξάμηνο
ΝΜΒ.1001 Διπλωματική Εργασία ΜΕ 30 30