Ερευνητικά προγράμματα

Ενημέρωση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του ΠΑ.Δ.Α.

 1. Στην ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε. (https://research-ethics-comittee.uniwa.gr/)  είναι ανηρτημένος ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, ο οποίος περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς ανά  επιστημονική θεματική ενότητα κανόνες, που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α (χρηματοδοτούμενα ή μη ερευνητικά έργα, ερευνητικές προτάσεις, διδακτορικές διατριβές, προπτυχιακές-μεταπτυχιακές εργασίες).  Επίσης είναι ανηρτημένη η γενική και ειδική ανά θεματική επιστημονική ενότητα σχετική νομοθεσία. Συνιστάται η επισταμένη μελέτη των διατάξεων των ανωτέρω, προς υποβοήθηση της υποβολής και διεξαγωγής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
 2. Επίσης είναι ανηρτημένη η διαδικασία υποβολής και έγκρισης ερευνητικών προτάσεων, όπως ειδικότερα αναλύονται στα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε, καθώς και τα σχετικά έντυπα.
 3. Επειδή σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 23 παρ. 4 Ν.4521/18) και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. (άρθρο 5 παρ. 6) η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει την υποβληθείσα πρόταση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή (πρωτοκόλληση) της αίτησης, συνιστάται η υποβολή πλήρους φακέλου, προκειμένου να αποφευχθεί για τυπικούς λόγους η απόρριψη της αιτήσεως και η υποβολή νέας αναθεωρημένης πρότασης. 

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υποβάλλονται:  

 • δεόντως συμπληρωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου ή της πρότασης
 • λεπτομερές ερευνητικό πρωτόκολλο
 • πλήρως συμπληρωμένο το σχετικό  ερωτηματολόγιο που είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε
 • έντυπα συγκατάθεσης,
 • η απαιτούμενη εκ του νόμου άδεια άλλης αρμόδιας αρχής, όπου αυτό απαιτείται ή η έγκριση άλλου Πανεπιστημίου στις περιπτώσεις διαπανεπιστημιακών ερευνητικών προτάσεων

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε του ΠΑ.Δ.Α.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) – NATIONAL INFRASTRUCTURES FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY (GRNET S.A.)
ΔΡΑΣΗ: «16η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής για πρόσβαση στο Εθνικό Υπερυπολογιστικό Σύστημα ARIS (National High-Performance Computing System ARIS – Advanced Research Information System)»

Τίτλος Έργου: Viral Fitness Landscape Simulation – VIFLAS

Κωδικός Έργου: pr016034
Συμμετέχοντες: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Συντονιστής και Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Παντατοσάκη, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής.
Χρονική Διάρκεια: 05/2024 – 05/2025 (12 μήνες).
Προϋπολογισμός πόρων: 1.000.000 ώρες επεξεργαστικού πυρήνα (core-hours).

 

Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ: “Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών με τον παραγωγικό ιστό” Θ.Π.2 Επιστήμες Ζωής, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ.)

Τίτλος πρότασης: “Επιγενετική και οξειδωτική βλάβη του DNA”

Κωδικός πράξης: 15161
Συντονιστής Φορέας: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας των Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α) Επιστημονικά Υπεύθυνος: Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’) Απόστολος Κλινκάκης
Επιστημονικά Υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Αθανασιάδης, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής.
Χρονική Διάρκεια: 1/2/2024 – 31/01/2026 (24 μήνες)
Προϋπολογισμός 304.920,00 ευρώ

 

Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ: “Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό”

Διαθεματική Επιστημονική Περιοχή: 4.2. ICT & Health / Ψηφιακοί βιοδείκτες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και πρόγνωσης χρόνιων νοσημάτων

Τίτλος πρότασης: “Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης”

Κωδικός πράξης: TAEDR-0535983
Συντονιστής Φορέας: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ματσόπουλος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επιστημονικά Υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Καθηγητής Ιωάννης Καλατζής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
Χρονική Διάρκεια: 2/8/2023 – 30/11/2025 (28 μήνες)
Προϋπολογισμός 2.457.948,50 ευρώ
Με τη συνεργασία ερευνητικών ομάδων από:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής – Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας & Εργαστήριο Τεχνητής-Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Διεπιστημονικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών – Εργαστήριο Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας)
Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας & Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής & Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής)
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Κέντρο Βιολογίας Συστημάτων)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας)

 

“Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’” – ΕΔΒΜ 103 

“Μελέτη σύστασης αλάτων στον ανθρώπινο οργανισμό με τεχνικές διπλής ενέργειας ακτίνων-Χ”

Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 5050326
Χρονική Διάρκεια: 2020 – 2021 (15 μήνες)
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Καθηγητής Γεώργιος Φούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ερευνητής: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Βάια Κούκου, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ερευνητής: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Νίκη Μαρτίνη, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 

“Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'” – ΕΔΒΜ 103

Ευφυείς Τεχνικές Ελέγχου της Άνεσης και Πρόβλεψης της Πληρότητας σε Κτήρια – Επιπτώσεις στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα – MIS 5050544

Κωδικός έργου: 80788
Χρονική Διάρκεια: 2020 – 2021 (15 μήνες)
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Καθηγητής Αναστάσιος Ντούνης, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Νέος Ερευνητής: Μεταδιδάκτορας Π. Κοφινάς, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Νέος Ερευνητής: Υποψήφιος Διδάκτορας Π. Κορκίδης, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

“Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'” (ΕΣΠΑ 2014-2020)

“Deep learning algorithms for molecular imaging applications”

Αριθμός πρότασης ΕΔΒΜ103 (1426)
Χρονική Διάρκεια: 2019 – 2020 (15 μήνες)
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Γκλώτσος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Λούντος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. “για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”

“Implementation of an Integrated System for the Support and Rehabilitation of Motor Functions Through a Hybrid Brain-Computer Interface”

Αριθμός πρότασης 1540
Χρονική Διάρκεια: 2020 – 2022 (36 μήνες)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελεήμων Ασβεστάς, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ερευνητική ομάδα:
Ερρίκος Βεντούρας, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ιωάννης Καλατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Γεώργιος Ματσόπουλος, Καθηγητής, Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωστάκης Γκιάτης, υπ. διδάκτορας, Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ιωάννης Κάκκος, υπ. διδάκτορας Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σταύρος-Θεοφάνης Μιλούλης, υπ. διδάκτορας Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνα Πετροπούλου, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, 2ο Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Ιατρός Νευρολόγος – Ψυχίατρος, 2ο Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΚΥ “Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών”

1. “Πειραματική ανάπτυξη και αξιολόγηση φορητών ανιχνευτών γ-φασματοσκοπίας”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Κανδαράκης, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κωδικός ΙΚΥ 12664. Χρονική Διάρκεια: 2017 – 2019 (24 μήνες).
Μεταδιδάκτορας: Δρ. Στράτος Δαυίδ

2. “Ανάπτυξη συσκευής Theragnostics για in-vivo παρακολούθηση της αποδέσμευσης φαρμάκου κατά την υπερθερμία με χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κωδικός ΙΚΥ 14480. Χρονική Διάρκεια: 2017 – 2019 (24 μήνες).
Μεταδιδάκτορας: Δρ. Μαρία Γεωργίου

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ/SIEMENS

“Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων in vivo μελέτης νανοσωματιδίων με συνδυασμό μοριακής και ανατομικής πολυλειτουργικής απεικόνισης PET/SPECT/CT”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κωδικός ΙΚΥ 3256. Χρονική Διάρκεια: 2016 – 2017 (21 μήνες). Προϋπολογισμός 50.000 ευρώ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ/SIEMENS ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17

“Ανάπτυξη υβριδικού συστήματος απεικόνισης ισοτόπων διαφορετικών ενεργειών για υποβοήθηση της προσωποποιημένης διάγνωσης και θεραπείας”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Αριθμός σύμβασης IKY: 2017-017-0173-11206.
Μεταδιδάκτορας: Δρ. Λευτέρης Φυσικόπουλος.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Εφαρμογή τεχνικών Monte Carlo για τη διερεύνηση εφαρμογής νανοϋλικών με υψηλή πυκνότητα κόκκων σε συστήματα ιατρικής απεικόνισης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Λιαπαρίνος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Προϋπολογισμός: 5.000 ευρώ

Υπολογιστικά μοντέλα για την προσομοίωση εικόνων μικροσκοπίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Γκλώτσος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Προϋπολογισμός: 5.000 ευρώ

Μελέτη Οργάνωσης & Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστήριου Ακοομετρίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Βαλαής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 1/4/2014 – 31/3/2015. ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΟΗ-ΕΧΣ
Προϋπολογισμός: 4.000 ευρώ

Ανάπτυξη σύνθετων υλικών (τροποποιημένα με κβαντικές τελείες πολυμερή) με εφαρμογές στην ιατρική απεικόνιση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Βαλαής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 1/10/2015 – 30/9/2016
Προϋπολογισμός: 5.000 ευρώ

 

COST

Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy (RADIOMAG)

Συμμετέχων για το ΤΕΙ Αθήνας, Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 2014 – 2018 (48 μήνες)
Προϋπολογισμός: ~400.000 ευρώ

Fast advanced Scintillator Timing (FAST)

Συμμετέχων για το ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 2014 – 2018 (48 μήνες)
Προϋπολογισμός: ~400.000 ευρώ

 

FP7

FP7-PEOPLE -ITN-2012 (Marie Curie Actions-Networks for initial training):
LUMINET project (European network for luminescent materials)

Project ID: 316906
Associate Partner Ares(2016)2853331

FP7-HEALTH.2013.2.2.1-2:
An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia: TRIMAGE

Συντονιστής: University of Pisa, (IT)
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 2013 – 2017 (48 μήνες)
Προϋπολογισμός: 6.000.000 ευρώ (285.120 ευρώ για το ΤΕΙ Αθήνας)

 

Πρόγραμμα Βασικής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας «Κ. Καραθεοδωρή 2013»

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού συνδυάζοντας τις τεχνικές Διπλής Ενέργειας ακτίνων-Χ και Ψηφιακής Τομοσύνθεσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Νικηφορίδης, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ιατρικής Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Αθήνας: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Φούντος

Υποψήφιοι διδάκτορες:

 1. Κούκου Βαΐα
 2. Μαρτίνη Νίκη

Στόχοι της έρευνας:

 1. Ανάπτυξη μεθόδου Διπλής Ενέργειας-Ψηφιακής Τομοσύνθεσης για ανάδειξη Ιατρικά χρήσιμης πληροφορίας που θα οδηγήσει στη βελτίωση της ευαισθησίας και ειδικότητας της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.
 2. Ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης της σύστασης του μαστού, όπως ο λόγος Αδενώδους/Λιπώδους (Glandular/Adipose) ιστού και Ca/P των καρκινικών αποτιτανώσεων.

 

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

“Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Έγκαιρη Διάγνωση του Κακοήθους Μελανώματος [MARK1]”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Διονύσης Κάβουρας, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κωδικός ΓΓΕΤ ISR3233. Χρονική Διάρκεια: 2014 – 2015 (15 μήνες). Προϋπολογισμός 414.000 ευρώ.

 

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

“Πολυκαναλικό Μικροκυματικό Ραδιόμετρο για Μετρήσεις Θερμοκρασίας του Εσωτερικού του Ανθρώπινου Σώματος MMR-IBTM”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Διονύσης Κάβουρας, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κωδικός ΓΓΕΤ 12CHN181. Χρονική Διάρκεια: 2013 – 2015 (27 μήνες). Προϋπολογισμός 441.000 ευρώ.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (ΓΓΕΤ – ΕΚΔιΒιΜ / ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων μοριακής απεικόνισης για εφαρμογές Theragnostics – HYPERGNOSTIC

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Αριθμός πρότασης 4309. Χρονική διάρκεια 2014 – 2015 (18 μήνες). Προϋπολογισμός 270.000 ευρώ.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΓΓΕΤ – ΕΚΔιΒιΜ / ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Medical Image Science through Luminescence – MISCIRLU

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Κανδαράκης, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Συμμετέχοντα μέλη Ε.Π. Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ: Ν. Καλύβας, Καθηγητής Εφαρμογών, Ι. Βαλαής, Επίκουρος Καθηγητής, Γ. Φούντος, Επίκουρος Καθηγητής, Π. Λιαπαρίνος, Καθηγητής Εφαρμογών.
Αριθμός πρότασης 1476. Χρονική διάρκεια 2012 – 2015 (36 μήνες). Προϋπολογισμός 308.000 ευρώ.
Αποτελέσματα και δελτίο τύπου ΓΓΕΤ.

 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας (ΕΚΔιΒιΜ / ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» – Ειδικός στόχος 11.1.1 – MIS 379389

EPOCA – Development of a classification system for electroencephalographic Evoked Potentials related to the observation of correct or incorrect actions

Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Ερρίκος Βεντούρας, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κατηγορία: 11. Τεχνολογία. Αρ. πρότασης 222, Υποέργο 47
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

CADMAMMO – Innovative computer-aided decision making system, combining mammographic, histological and cytological image data, for improving breast cancer clinical management

Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Διονύσιος Κάβουρας, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και Ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 34, Υποέργο 10
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

NANOCARLO – Evaluation of nanophosphors for medical imaging applications: monte carlo simulation and experimental evaluation of a nanophosphor-cmos prototype

Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Κανδαράκης, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κατηγορία: 5. Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας. Αρ. πρότασης 22, Υποέργο 25
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

HeatStemAb – Study of Heat Shock Protein 90 (HSP90) in Cancer Stem Cells, with the use of Monoclonal Antibody MAB 4C5

Επιστ. Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ευαγγελία Πατσαβούδη, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 363, Υποέργο 41
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

CoMeC – Development of hardware and software ensuring the continuity of medical care among hospitals, primary healthcare institutions and home care, within the greek national health system (NHS)

Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Βασίλειος Σπυρόπουλος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κατηγορία: 6. Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Αρ. πρότασης 12, Υποέργο 36
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

ATMO – Automated three-dimentional techniques for treatment monitoring in oncology

Επιστ. Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καλλέργη, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 43, Υποέργο 12
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

PersonDose – Optimization of clinical protocols for personalized cancer diagnosis and treatment, using advanced anthropomorfic phantoms

Επιστ. Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 26, Υποέργο 8
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

XDUALGNOSIS – Novel applications of x-ray dual energy for early diagnosis in osteoporosis, mammography and angiography

Επιστ. Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Φούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 15, Υποέργο 13
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

PROSPECTRA – Protein mass spectrometry analysis for prostate cancer biomarkers identification

Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Εφαρμογών Ιωάννης Καλατζής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 38, Υποέργο 17
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

FluDiaPhoSkin Therapy – Laser induced fluorescence diagnostic technique of skin cancer and dosimetry of photodynamic therapy

Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Σιανούδης, Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών, ΤΕΙ Αθήνας
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 39, Υποέργο 9
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ
Συμμετοχή Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ: Καθηγητής Εφαρμογών Ιωάννης Καλατζής

SCODO – Experimental evaluation of new co-doped scintillator materials for use in combined tomographic imaging systems

Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουρκουτάς, Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 30, Υποέργο 26
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ
Συμμετοχή Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ: Καθηγητής Ιωάννης Κανδαράκης, Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Φούντος, Επικ. Καθηγητής Ιωάννης Βαλαής, Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Καθηγητής Εφαρμογών Νεκτάριος Καλύβας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ευστράτιος Δαυίδ και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Χρήστος Μιχαήλ

 

FP7

Marie Curie PEOPLE-2011-IAPP:
Development and evaluation of a non invasive quantitative imaging technique for assessment of nanoparticle drug delivery across the blood-brain barrier. Applications for brain cancer therapeutics – OncoNanoBBB

Συντονιστής: Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας (ΕΛ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 2011 – 2015 (48 μήνες)
Προϋπολογισμός: 849.958 ευρώ (286.749 ευρώ για το ΤΕΙ Αθήνας)

 

COST

Bimodal PET-MRI molecular imaging technologies and applications for in vivo monitoring of disease and biological processes

Συντονιστής: ΤΕΙ Αθήνας, Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 2011 – 2015 (48 μήνες)
Προϋπολογισμός: 516.000 ευρώ (77.400 ευρώ για το ΤΕΙ Αθήνας)

Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized Systems for Imaging-Guided Drug Delivery

Συμμετέχων για το ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 2011 – 2015 (48 μήνες)
Προϋπολογισμός: ~400.000 ευρώ

Next Generation Sequencing Data Analysis Network

Συμμετέχων για το ΤΕΙ Αθήνας: Καθηγητής Εφαρμογών Δημήτριος Γκλώτσος, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 2011 – 2015 (48 μήνες)
Προϋπολογισμός: ~400.000 ευρώ

 

HPC-Europa2

Transnational Access programme

Συμμετέχων για ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος
Χρονική διάρκεια: 5 εβδομάδες
Προϋπολογισμός: 2.500 ευρώ για κάλυψη εξόδων φιλοξενίας ενός ερευνητή στο Barcelona Supercomputing Centre

 

EUREKA EUROSTAR 2011-2013

“CEIROS – Cutting Edge Interventional Radiooncology Optimization Software”

Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ: Επικ. Καθηγητής Γιώργος Λούντος
Συμμετέχοντες:

 1. Pi-Medical Ltd (EL)
 2. MedCom GmbH (DE)
 3. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Χρονική διάρκεια: 23 μήνες
Προϋπολογισμός: 740.600 ευρώ (12.300 ευρώ για το ΤΕΙ Αθήνας)

 

Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΕ 2012-2014

“Εικονικό Εργαστήριο Ιατρικών Συστημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας”

Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ: Επικ. Καθηγητής Γιώργος Λούντος
Χρονική διάρκεια: 24 μήνες
Προϋπολογισμός για ΤΕΙ Αθήνας: 395.000 ευρώ (51.000 ευρώ για το ΤΕΙ Αθήνας)

 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ)

Ανάπτυξη και αξιολόγηση πρωτότυπου συστήματος PET απεικόνισης μικρών ζώων συμβατού με ισχυρά μαγνητικά πεδία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Παναγιωτάκης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συμμετέχοντες:

 1. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
 2. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
 3. Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος
Χρονική διάρκεια: 36 μήνες
Προϋπολογισμός: 45.000 ευρώ

Μεθοδολογίες μοριακής απεικόνισης με επισημασμένα νανοσωματίδια για τον ποσοτικό προσδιορισμό της χωροχρονικής κατανομής της αγγειογένεσης σε καρκινικούς όγκους

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Καγκάδης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συμμετέχοντες:

 1. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
 2. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
 3. Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος
Χρονική διάρκεια: 36 μήνες
Προϋπολογισμός: 45.000 ευρώ

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών “K. Καραθεοδωρή” (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Χωροχρονική κατανομή της αγγειογένεσης ίσχαιμου ιστού οπισθίου άκρου σε πειραματικό μοντέλο διαβητικής μικροαγγειοπάθειας με τη χρήση μεθοδολογιών Μοριακής Απεικόνισης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Καγκάδης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος
Χρονική διάρκεια: 36 μήνες
Προϋπολογισμός: 33.000 ευρώ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)

MEDI-TECH-NEWS (2008)
Σύγχρονη Πραγματικότητα και Μελλοντικές Προοπτικές της Ιατρικής Τεχνολογίας: Θετικές Επιδράσεις και Δυνατότητες για την Ελληνική Κοινωνία, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και Βιομηχανία

Συμμετέχοντες: Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος
Χρονική διάρκεια: 9 μήνες
Προϋπολογισμός: 20.670 ευρώ

 

FP7

Large scale integrating collaborative project:
Integration of novel NANOparticle based technology for THERapeutics and diagnosis of different types of cancer – NANOTHER

Συντονιστής: Fundacion Gaiker (Ισπανία)
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Αθήνας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λούντος, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
Χρονική διάρκεια: 2008 – 2012 (48 μήνες)
Προϋπολογισμός: 455.040 ευρώ (342.800 ευρώ για το ΤΕΙ Αθήνας)

 

ΕΛΛΑΣ-ΓΑΛΛΙΑ 2009-2011

Ανάπτυξη ρεαλιστικών υπολογιστικών μοντέλων για τη βελτιστοποίηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Καγκάδης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συμμετέχοντες:

 1. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
 2. INSERM U650 (LaTIM)
 3. Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας

Χρονική διάρκεια: 24 μήνες
Προϋπολογισμός: 20.000 ευρώ

 

Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ)

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ» – Μέτρο 2.2 / Ενέργεια 2.2.2 / Πράξη 2.2.2.α

‘Εργο: ΑΠΠΣ ΤΕΙ Αθήνας

MIS 75448 / Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Καθηγητής Δήμος Τριάντης

Υποέργο: Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Καθηγητής Ερρίκος Βεντούρας
Χρονική διάρκεια: 1.5.2003 – 31.12.2006
Προϋπολογισμός: 210.300 ευρώ (εκ των οποίων 163.655 ευρώ αυτεπιστασία)
Το συγκεκριμένο έργο αναβάθμισης του ΠΠΣ, του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας, σκοπεύει πρωτίστως στην αναβάθμιση της εργαστηριακής εξάσκησης των φοιτητών σε εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα στα εργαστήρια Τεχνολογίας Απεικονιστικών Συστημάτων και Ιονιζουσών και Μη Ακτινοβολιών, Ψηφιακής Επεξεργασίας Ιατρικών Δεδομένων, Τεχνολογίας Εντατικής Ιατρικής και Χειρουργείου, Διασφάλισης Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων, Δικτυακών Εφαρμογών στην Υγεία, Τεχνολογίας In Vitro Διαγνωστικής, Απαγωγής Βιοσημάτων και CAD-CAM-CΑΕ, τα οποία εργαστήρια σχετίζονται με γνωστικά αντικείμενα αιχμής του διεπιστημονικού κλάδου της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Η εργασία περιλαμβάνει, ανά εργαστήριο, την μελέτη υλοποίησης, την ανάπτυξη λογισμικού – εκπαιδευτικού υλικού εργαστηριακών ασκήσεων, την ολοκλήρωση των συστημάτων εργαστηρίου και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εστιασμένη παρέμβαση στους τομείς αιχμής οδήγησε στην βελτίωση του περιεχομένου και του τρόπου παροχής των σπουδών καθώς και των δεξιοτήτων εκείνων που σχετίζονται με την τεχνολογική κατεύθυνση του Τμήματος.

 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ)

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ» – Μέτρο 2.2 / Ενέργεια 2.2.3 / Πράξη 2.2.3.ζ

‘Εργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΙ Αθήνας

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Καθηγητής Χρήστος Κίτσος

Υποέργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (SVM) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (PNN)

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Καθηγητής Ερρίκος Βεντούρας
Χρονική διάρκεια: 1.2.2004 – 31.8.2006
Προϋπολογισμός: 50.052 ευρώ
To αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ήταν η μελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστήματος αυτόματης ταξινόμησης ψυχικών νόσων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα δημιουργηθεί σύστημα ταξινόμησης εγκεφαλικών προκλητών δυναμικών (ΠΔ) και ενδοκρανιακών ρευμάτων (ΕΡ), σε ένα σύνολο προκαθορισμένων κατηγοριών, που αντιστοιχούν σε διάφορες ψυχικές νόσους. Η λειτουργία του συστήματος στηρίχθηκε σε ταξινομητές Μηχανών Διανυσμάτων Στήριξης και Πιθανοκρατικών Νευρωνικών Δικτύων. Ταξινομήθηκαν ποσοτικές παράμετροι που προέκυψαν από ενδογενείς συντελεστές των ΠΔ και από δεδομένα κατανομής των ΕΡ στον εγκεφαλικό φλοιό. Τα δεδομένα προήλθαν από: α) υγιείς μάρτυρες, β) άτομα που έπασχαν από κατάθλιψη, γ) άτομα που έπασχαν από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και δ) ουσιοεξαρτώμενα άτομα. Κατά τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι παρήχθη για τον ειδικευμένο ιατρό ένα σημαντικό εργαλείο υποβοήθησης για την ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση των ψυχοπαθολογικών οντοτήτων, χάρη στην παροχή της πληροφορίας ταξινόμησης των ΠΔ και ΕΡ.

Υποέργο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Καθηγητής Διονύσιος Κάβουρας
Χρονική διάρκεια: 1.2.2004 – 31.8.2006
Προϋπολογισμός: 55.723 ευρώ
Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ήταν η μελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστήματος αυτόματης ταξινόμησης όζων του θυρεοειδούς με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδυάζοντας εικόνες υπερηχογραφίας και μικροσκοπίας. Η λειτουργία του συστήματος στηρίχθηκε σε ταξινομητές Μηχανών Διανυσμάτων Στήριξης (SVM) και Πιθανοκρατικών Νευρωνικών Δικτύων (PNN). Ταξινομήθηκαν ποσοτικές παράμετροι που προέκυψαν από χαρακτηριστικά υφής, μορφολογίας και κατανομής πυρήνων σε εικόνες μικροσκοπίας και χαρακτηριστικά υφής, παρυφής και μεγέθους από εικόνες υπερηχογραφίας. Κατά τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι παρήχθη για τον ειδικευμένο ιατρό ένα σημαντικό εργαλείο υποβοήθησης για την ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση (α) της καλοήθειας ή της κακοήθειας των όζων του θυρεοειδούς αδένα και (β) του βαθμού κακοήθειας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.

Υποέργο: ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΣΦΟΡΩΝ / ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Καθηγητής Ιωάννης Κανδαράκης
Χρονική διάρκεια: 1.2.2004 – 31.8.2006
Προϋπολογισμός: 54.113 ευρώ
Οι φώσφοροι ή σπινθηριστές είναι υλικά που εκπέμπουν φως, όταν διεγείρονται από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Αποτελούν βασική συνιστώσα ανιχνευτών ακτινοβολιών που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ιατρικής απεικόνισης.Αντικείμενα της πρότασης είναι: Α/ Πειραματική και θεωρητική μελέτη νέων υλικών φωσφόρων για χρήση στην ιατρική απεικόνιση. Β/ Η υπολογιστική προσομοίωση των διαδικασιών σχηματισμού προβολικής εικόνας και ανακατασκευής τομογραφικής εικόνας σε συστήματα με νέους ψηφιακούς ανιχνευτές μεγάλης επιφάνειας (flat-panel), βασισμένους στα υλικά φωσφόρων που θα μελετηθούν στο βήμα Α. Στόχοι: 1/ Βελτιστοποίηση διαγνωστικής ποιότητας ιατρικών εικόνων. 2/ Ελαχιστοποίηση επιβάρυνσης ασθενών σε δόση ακτινοβολίας. Η ερευνητική μεθοδολογία θα περιλαμβάνει: 1/ Πειραματικό προσδιορισμό απόδοσης φωταύγειας (AE), συνάρτησης μεταφοράς διαμόρφωσης (MTF), φάσματος ισχύος θορύβου (NPS) και λόγου σήματος προς θόρυβο (DQE), σε συνάρτηση με την ενέργεια ακτινοβολίας και το πάχος σπινθηριστή. 2/ Εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων βασισμένων σε κατάλληλα μοντέλα και τεχνικές για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας προβολικής και τομογραφικής εικόνας καθώς και δόσης ακτινοβολίας στον ασθενή.

Υποέργο: MΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 4C5, ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Καθηγήτρια Ευαγγελία Πατσαβούδη
Χρονική διάρκεια: 1.2.2004 – 31.8.2006
Προϋπολογισμός: 50.129 ευρώ
Τα τελευταία χρόνια χρόνια καταβάλλονται έντονες ερευνητικές προσπάθειες για το προσδιορισμό και το χαρακτηρισμό με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων, νέων μορίων δεικτών διαφόρων καρκινοπαθειών για την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου.Η παρούσα πρόταση αφορά στη μελέτη μιάς νέας πρωτείνης του νευρικού συστήματος (ΝΣ) , του αντιγόνου 4C5 η οποία σχετίζεται με μεταναστευτικά φαινόμενα κατά την ανάπτυξη του ΝΣ. Ειδικώτερα προτείνεται ο δομικός χαρακτηρισμός καθώς και η συστηματική μελέτη της προαναφερθείσας πρωτείνης σε πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους εγκεφάλου. Για το σκοπό αυτό θα εξετάσουμε με τη μέθοδο της ανοσοιστοχημείας την έκφραση του αντιγόνου 4C5 σε ένα ευρύ φάσμα εγκεφαλικών όγκων. Επιπλέον με πειράματα λειτουργικής παρεμπόδισης και χρησιμοποιώντας το μονοκλωνικό αντίσωμα, θα μελετήσουμε σε in vitro και in vivo πειραματικά μοντέλα την επίδραση του μονοκλωνικού αντισώματος 4C5 στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Τελικός στόχος του έργου είναι ο συσχετισμός του αντιγόνου 4C5 με μοριακά και κυτταρικά φαινόμενα που συμβαίνουν κατά την ανάπτυξη και εξέλιξη νεοπλασματικών όγκων με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά του μορίου αυτού στη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου.

Υποέργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ DRGs (HELLENIC DIAGNOSES RELATED GROUPS, H-DRGs)

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Καθηγητής Βασίλειος Σπυρόπουλος
Χρονική διάρκεια: 1.2.2004 – 31.8.2006
Προϋπολογισμός: 49.324 ευρώ
Η υιοθέτηση από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες της διαδικασίας αποζημίωσης των Νοσοκομείων με βάση το αναμενόμενο κόστος ασθενούς, συναρτήσει της εκάστοτε Διάγνωσής του (Diagnoses Related Groups, DRGs), σε συνδυασμό με την πρόσφατη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, σηματοδοτούν μεσοπρόθεσμα σημαντικές αλλαγές στο τρόπο χρηματοδότησης των Δημόσιων Νοσοκομείων, ανεξαρτήτως αν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη συζήτηση στη χώρα μας γύρω από το στρατηγικής σημασίας αυτό θέμα. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός σύνθετου “Τεχνικού Εργαλείου” (Λογισμικού), για την προετοιμασία και την υποστήριξη της διαδικασίας εισαγωγής στην χώρα μας, ενός συστήματος Ελληνικών-DRG (Hellenic Diagnoses Related Groups, H-DRG) για τον εκσυγχρονισμό της παρακολούθησης και διαχείρισης του κόστους παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Βάση για την εκτίμηση του κόστους θα αποτελέσουν στατιστικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν από τη δοκιμαστική εφαρμογή σε επιλεγμένα τμήματα του νοσοκομείου των εργαλείων που θα αναπτυχθούν.

Υποέργο: Πειραματική διερεύνηση και προσομοίωση με τεχνικές Μόντε Κάρλο υλικών ανιχνευτών ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται σε συστήματα Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουρκουτάς
Συμμετοχή Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: Καθηγητής Ι. Κανδαράκης, Ερευνητές Π. Λιαπαρίνος, Σ. Δαυίδ, Χ. Μιχαήλ
Χρονική διάρκεια: 1.1.2005 – 31.12.2006

Υποέργο: Ανάπτυξη υμενίων για χρήσεις οπτικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης στο κοντινό υπέρυθρο

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Καθηγητής Ε. Κουδουμάς
Συμμετοχή Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: Καθηγητής Ι. Κανδαράκης, Ερευνητής Σ. Δαυίδ
Χρονική διάρκεια: 1.2.2004 – 31.8.2006

 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής»

Multidisciplinary study of Air Quality with emphasis Indoors (Acronym: IndrAQ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αθανάσιος Ζήσος, Τμήμα: Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, ΤΕΙ Πειραιά
Χρονική διάρκεια: 1/9/2011 – 30/9/2015

 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΑΛΗΣ» ΤΕΙ Αθήνας

Ανάπτυξη μεθόδου για τη μέτρηση της Συνάρτησης Μεταφοράς Διαμόρφωσης (MTF) σε Τομογραφικά Συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής και Ακτινοδιαγνωστικής

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεωργία Οικονόμου, Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΤΕΙ Αθήνας
Ερευνητές: Σ. Δαυίδ, Χ. Μιχαήλ
Χρονική διάρκεια: 1/1/2009 – 31/12/2010

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ για Μεταδιδακτορική ‘Ερευνα

Εφαρμογή μεθόδων Μόντε Κάρλο για τη μελέτη ανιχνευτικών συστημάτων ιατρικής απεικόνισης βασισμένων σε φθορίζοντα υλικά νέας δομής με πυκνή διάταξη κόκκων και διαστάσεις έως και την περιοχή των νανοσωματιδίων

Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Κανδαράκης, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
Μεταδιδακτορικός ερευνητής: Δρ. Παναγιώτης Λιαπαρίνος, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 1.2.2011 – 31.1.2012
Προϋπολογισμός: 7.200 ευρώ

Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για την επεξεργασία, ανάλυση και ταξινόμηση πρωτεωμικών σημάτων φασματοσκοπίας μάζας για τον προσδιορισμό βιοδεικτών στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως

Υπεύθυνος: Καθηγητής Διονύσιος Κάβουρας, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
Μεταδιδακτορικός ερευνητής: Δρ. Σπυρίδων Κωστόπουλος, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 1.2.2011 – 31.1.2012
Προϋπολογισμός: 7.200 ευρώ

Ανάπτυξη στοχαστικού μαθηματικού μοντέλου για την προσομοίωση πειραμάτων ανάκτησης φθορισμού μετά από φωτολεύκανση με σκοπό την μελέτη των κινητικών ιδιοτήτων σημασμένων πρωτεϊνών

Υπεύθυνος: Καθηγητής Διονύσιος Κάβουρας, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
Μεταδιδακτορικός ερευνητής: Δρ. Δημήτριος Γκλώτσος, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 1.2.2008 – 31.1.2009
Προϋπολογισμός: 7.200 ευρώ

 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

Βελτιστοποίηση ανιχνευσιμότητας αλλοιώσεων στη μαστογραφία με τεχνικές Μόντε-Κάρλο

Συμμετοχή Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: Καθηγητής Ιωάννης Κανδαράκης

 

ΑΘΗΝΑ 2004 (Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Αθήνας)

Προσομοίωση συστήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας Μαστού: Η επίδραση του υλικού του ανιχνευτή και του αλγορίθμου ανακατασκευής στην ποιότητα της εικόνας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Κανδαράκης, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
Χρονική διάρκεια: 1.2.2005 – 31.12.2006

Χαρακτηρισμός του δερματικού ιστού με τη μέθοδο της οπτικής φασματοσκοπίας ανάκλασης: Ανάπτυξη διαγνωστικής μεθόδου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Σιανούδης, Τμήμα Φυσικής-Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών, ΤΕΙ Αθήνας
Συμμετοχή Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: Ερευνητής Ι. Καλατζής
Χρονική διάρκεια: 1.2.2005 – 31.12.2006