Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι:

 

 

  • «Βιοϊατρική Μηχανική & Τεχνολογία» – Biomedical Engineering & Technology»: Διεθνές Π.Μ.Σ. στην αγγλική γλώσσα που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που στόχο έχει να λειτουργήσει ως conversion course για την είσοδο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής επιστημόνων και μηχανικών συναφών ειδικοτήτων.

 

  • Επίσης, στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής σχεδιάζονται να λειτουργήσουν δύο νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με θέματα που σχετίζονται με τη Νευροεπιστήμη/Νευρομηχανική και με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επιστήμη Δεδομένων στη Βιοϊατρική Μηχανική.