Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι

 

«Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»: Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με σκοπό την εμβάθυνση σε θέματα αιχμής στη Βιοϊατρική Μηχανική.

 

«Βιοϊατρική Μηχανική & Τεχνολογία» – Biomedical Engineering & Technology»: Διεθνές Π.Μ.Σ. που προβλέπεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ή 2022-2023 με σκοπό την είσοδο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής αποφοίτων συναφών ειδικοτήτων μηχανικών ως conversion course.

 

Επίσης, από το 2022-2023 στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής σχεδιάζεται να λειτουργήσει ένα νέο διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επιστήμη Δεδομένων στη Βιοϊατρική Μηχανική.