Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα διοργανώνει αυτόνομα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:

 1. Το Π.Μ.Σ. εμβάθυνσης στη Βιοϊατρική Μηχανική με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία».
 2. Το διεθνές αγγλόφωνο «Π.Μ.Σ. Βιοϊατρική Μηχανική & Τεχνολογία / MSc in Biomedical Engineering & Technology» (βίντεο παρουσίασης), το οποίο έχει σχεδιαστεί ως ένα πρόγραμμα εντατικής εισαγωγής και εμβάθυνσης σε επιλεγμένα πεδία της Βιοϊατρικής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων Σχολών Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, και άλλων συναφών Επιστημών που επιθυμούν να μετακινηθούν ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή/και επαγγελματικά στο επιστημονικό πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των απαραίτητων βάσεων για την εξέλιξη των συμμετεχόντων τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:α/ εντατική εισαγωγή στην επιστήμη της Βιοϊατρικής Μηχανικής και Τεχνολογίας,
  β/ καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων,
  γ/ αλληλεπίδραση με την αγορά εργασίας και την βιομηχανία της Βιοϊατρικής Μηχανικής και Τεχνολογίας,
  δ/ προετοιμασία για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα μπορούν:
  α/ να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας, τις χρήσεις και τις εφαρμογές πληθώρας βιοϊατρικών συστημάτων,
  β/ να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων για βιοϊατρικές εφαρμογές,
  γ/ να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να σκέφτονται κριτικά, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να εργάζονται συλλογικά,
  δ/ να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στην επίλυση προβλημάτων γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης,
  ε/ να αναπτύξουν δεξιότητες γραφής επιστημονικών αναφορών και προφορικής παρουσίασης επιστημονικών αποτελεσμάτων,
  στ/ να κατανοούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να γνωρίζουν τις προοπτικές επαγγελματικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικές καριέρας στην βιοϊατρική μηχανική.

asmbt

«Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος, που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, έχει σκοπό την εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων σε θέματα αιχμής στη Βιοϊατρική Μηχανική.

 

bmet

«Βιοϊατρική Μηχανική & Τεχνολογία» – Biomedical Engineering & Technology»

Διεθνές Π.Μ.Σ. στην αγγλική γλώσσα που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που στόχο έχει να λειτουργήσει ως conversion course για την είσοδο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής επιστημόνων και μηχανικών συναφών ειδικοτήτων.

Επίσης, στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής σχεδιάζονται να λειτουργήσουν δύο νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με θέματα που σχετίζονται με τη Νευροεπιστήμη/Νευρομηχανική και με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επιστήμη Δεδομένων στη Βιοϊατρική Μηχανική.