Ανακοινώσεις μεταπτυχιακού

Οι φοιτητές που επιθυμούν την εξέταση της Πτυχιακής ή της Διπλωματικής τους Εργασίας παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση εξέτασης στη Γραμματεία του Τμήματος, υπογεγραμμένη και από τον επιβλέποντα Καθηγητή, από 15/6/21  έως 30/6/2021. Αίτηση εξέτασης διπλωματικής εργασίας ...

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά κατά την διάρκεια της εξεταστικής Ιουνίου 2020-2021, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην Γραμματεία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021....

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του λογισμικού Matlab (έκδοση R2020b) και των εξειδικευμένων εργαλειοθηκών (toolboxes) που έχει προμηθευτεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (http://www.uniwa.gr/software/matlab/) προγραμματίζεται σειρά παρουσιάσεων διάρκειας τριών (3) εβδομάδων μέσω MS Teams με αντικείμενο την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων μέσω των εργαλείων Matlab / Simulink και Octave. Το πρόγραμμα των...