Ανακοινώσεις μεταπτυχιακού

Μελέτη σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2023: Καλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος, καθώς και οι τελειόφοιτοι που πραγματοποιούν ή πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με σκοπό την καταγραφή της απασχόλησης, των...

Προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας: Μπορείτε να βρείτε εδώ τη θέση του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με...

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων τα δικαιολογητικά βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος, να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέσω του  ιδρυματικού τους λογαριασμού, bmexxxxx@uniwa.gr) με τον διδάσκοντα των μαθημάτων που πρόκειται να εξεταστούν και να τον ενημερώσουν εάν επιθυμούν προφορική εξέταση...

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει σεμινάριο σχετικά με τις εξελίξεις στην ψηφιακή απεικόνιση ακτινολογικών συστημάτων.   Τίτλος ομιλίας: "Τεχνολογικά επιτεύγματα στη ψηφιακή απεικόνιση ακτινολογικών συστημάτων" Εισηγητής: Σταύρος Αρμπής MSc, X-ray Technical Support Engineer, GE Healthcare Greece   Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Τετάρτη 8 Ιουνίου...

Την εβδομάδα 16-20/05/2022 θα έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε στο τμήμα μας την Dr. Irina Andra Tache, καθηγήτρια και ερευνήτρια στο Faculty of Automatic Control and Computer Science, Universitatea Politehnica din București. Η κα Tache, πέρα από την ακαδημαϊκή της ιδιότητα, συνεργάζεται με το τμήμα...

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων τα δικαιολογητικά βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος, να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέσω του  ιδρυματικού τους λογαριασμού bmexxxxx@uniwa.gr) με τον διδάσκοντα των μαθημάτων που πρόκειται να εξεταστούν και να τον ενημερώσουν εάν επιθυμούν προφορική εξέταση...

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ σε ισχύ  παρ. 2 του άρθρου 9 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β’ 290/29-1-2022) Δηλαδή: Πότε θεωρείται ένας ενήλικας πλήρως εμβολιασμένος; Όταν εμπίπτει σε ένα από τα παρακάτω ΚΑΙ επιδεικνύει πιστοποιητικό σε ισχύ: 1. Εμβολιασμένος με εμβόλιο 2 δόσεων:  Εντός διαστήματος 14 ημερών έως 7 μηνών από τη 2η δόση,...

Οι φοιτητές που επιθυμούν την εξέταση της Πτυχιακής ή της Διπλωματικής τους Εργασίας παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση εξέτασης στη Γραμματεία του Τμήματος, υπογεγραμμένη και από τον επιβλέποντα Καθηγητή, έως τις 20/2/2022. Τα έντυπα των αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, εδώ....