Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος 17, 12243 Αιγάλεω

 

Γραμματεία:

Κα Γεωργία Σγουράκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Γραμματείας)

Τηλ.: +30 210 538 5303 (Εσωτ.: 5303)

Email: bme@uniwa.gr

 

Πρόεδρος Τμήματος:

Καθηγητής Ιωάννης Καλατζής

Τηλ.: +30 210 538 5369 (Εσωτ.: 5369)

Email: ikalatzis@uniwa.gr

Πρόσβαση με ΜΜΜ

Μετρό (βλ. και ΣΤΑΣΥ):

  • Γραμμή: Μ3 :: Στάσεις: Αγία Μαρίνα, Αιγάλεω

Λεωφορεία (βλ. και ΟΑΣΑ):

  • Γραμμές: 731, 750, 845, Α15, Β15, Γ16 :: Στάση: ΤΕΙ Αθήνας
  • Γραμμή: 831 :: Στάσεις: Παρνασσού, Αγίας Τριάδας
  • Γραμμή: 829 :: Στάσεις: ΤΕΙ Αθηνών, Δελφών