Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

***

Οδηγίες για τις εξετάσεις φοιτητών ΦμεΑ

***

Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης Εξετάσεων ΠΑ.Δ.Α.: exams-committee@uniwa.gr

Help Desk MS Team: code ygkjdcx

Υποστήριξη eClass και Moodle για το Τμήμα: Καθηγητής Παντελής Ασβεστάς: pasv@uniwa.gr

Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει δήλωση συναίνεσης των όρων της εξέτασης μέσω του σχετικού ερωτηματολογίου σε κάποιο μάθημα, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα αυτό.

Οι φοιτητές, με τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, αποδέχονται την πολιτική του ΠΑ.Δ.Α. για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις:

Πολιτική ΠΑ.Δ.Α. για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Πολιτική ΠΑ.Δ.Α. σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλία

 

Κεντρική υποστήριξη

 

Αρωγή

Οδηγοί

 


 

Πλατφόρμες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως

 

 

 

 

Ηλεκτρονικά συγγράματα & βοηθήματα

 

 


 

Ανοικτά μαθήματα – Βιντεοδιαλέξεις – Προσομοιώσεις

 

 


 

Γενική ενημέρωση