Υποστήριξη eLearning & eExams

Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2020

Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης Εξετάσεων ΠΑ.Δ.Α.: exams-committee@uniwa.gr

Help Desk MS Team: code ygkjdcx

Υποστήριξη MS Teams για το Τμήμα: Διδάσκων μέσω ΠΔ 407/1980 Νίκος Σγούρος: nsgouros@uniwa.gr

Υποστήριξη eClass και Moodle για το Τμήμα: Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελής Ασβεστάς: pasv@uniwa.gr

Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει δήλωση συναίνεσης των όρων της εξέτασης μέσω του σχετικού ερωτηματολογίου σε κάποιο μάθημα, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα αυτό.

Οι φοιτητές, με τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, αποδέχονται την πολιτική του ΠΑ.Δ.Α. για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις:

Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις


Πολιτική ΠΑ.Δ.Α. σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλία

 

Κεντρική υποστήριξη

 

Αρωγή

Οδηγοί

 


 

Πλατφόρμες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως

 

 

 

 

Ηλεκτρονικά συγγράματα & βοηθήματα

 

 


 

Ανοικτά μαθήματα – Βιντεοδιαλέξεις – Προσομοιώσεις

 

 


 

Γενική ενημέρωση