Υποστήριξη φοιτητών

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ως Σύμβουλος Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νεκτάριος Καλύβας.

Επικοινωνία με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του Τμήματος:

  • Ο κ. Καλύβας θα δέχεται κάθε Πέμπτη από 14:00 έως 18:00 στο γραφείο του (Κ11.105, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω).
  • Για τη διενέργεια εξ αποστάσεως συνάντησης μέσω MS Teams, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί του (nkalyvas@uniwa.gr) ώστε να σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος.
  • Οι φοιτητές του Τμήματος προσκαλούνται να εγγραφούν στο “μάθημα” του eclass ‘ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ‘, έτσι ώστε η επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του τμήματος να είναι αμφίπλευρη και αμεσότερη. Μόλις εγγραφούν, παρακαλούνται να συμμετάσχουν και στην ομάδα του “μαθήματος” που αντιστοιχεί στο έτος σπουδών τους. Το ανωτέρω μάθημα βρίσκεται στο eClass στην ενότητα Προπτυχιακό > Α'(1ο) ΕΞΑΜΗΝΟ.

 

Συνήγορος του Φοιτητή

Επικοινωνία με το Συνήγορο του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: https://advedu.uniwa.gr/

 

Ενημέρωση φοιτητών

Εικονικός Ακαδημαϊκός Βοηθός – Απαντήσεις σε ερωτήσεις προβλημάτων φοιτητών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο

Παρουσίαση ενημερωτικών πληροφοριών για τους πρωτοετείς –και όχι μόνο– φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής