Διοίκηση του Τμήματος

Τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής είναι:

 • Η Συνέλευση του Τμήματος
 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 • Η Αντιπρόεδρος του Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

 • Ιωάννης Καλατζής, Καθηγητής

 

Αντιπρόεδρος Τμήματος

 • Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Καθηγήτρια

Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής συγκροτείται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, από ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. και από εκπροσώπους των φοιτητών, ως εξής:

 

Μέλη διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

 • Παντελεήμων Ασβεστάς, Καθηγητής
 • Ιωάννης Βαλαής, Καθηγητής
 • Ερρίκος Βεντούρας, Καθηγητής
 • Δημήτριος Γκλώτσος, Καθηγητής
 • Ιωάννης Καλατζής, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος
 • Μαρία Καλλέργη, Καθηγήτρια
 • Αναστάσιος Ντούνης, Καθηγητής
 • Ευαγγελία Πατσαβούδη, Καθηγητής
 • Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Καθηγήτρια – Αντιπρόεδρος Τμήματος
 • Γεώργιος Φούντος, Καθηγητής
 • Νεκτάριος Καλύβας, Καθηγητής
 • Σπυρίδων Κωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παναγιώτης Λιαπαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παναγιώτης Μουστάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Χρήστος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Εμμανουήλ Αθανασιάδης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ευστράτιος Δαυίδ, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μίνως Ματσούκας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ευαγγελία Παντατοσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

 • Παναγιώτης Κορκίδης

 

Εκπρόσωποι φοιτητών

 • (Δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι φοιτητών)

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία Τμήματος

 • Κα Γεωργία Σγουράκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Γραμματείας)
 • Κα Χριστίνα Κοντού (μέλος προσωπικού Γραμματείας)