Διοίκηση

Τα όργανα του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής είναι:

 • Η Συνέλευση του Τμήματος
 • Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος

 


 

Πρόεδρος Τμήματος

 • Ιωάννης Καλατζής, Καθηγητής

 

Αντιπρόεδρος Τμήματος

 • Παντελεήμων Ασβεστάς, Καθηγητής

 


 

Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής συγκροτείται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, από εκπροσώπους μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και από εκπροσώπους των φοιτητών, ως εξής:

 

Μέλη διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
 • Παντελεήμων Ασβεστάς, Καθηγητής – Αντιπρόεδρος Τμήματος
 • Ιωάννης Βαλαής, Καθηγητής
 • Ερρίκος Βεντούρας, Καθηγητής
 • Δημήτριος Γκλώτσος, Καθηγητής
 • Ιωάννης Καλατζής, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος
 • Μαρία Καλλέργη, Καθηγήτρια
 • Αναστάσιος Ντούνης, Καθηγητής
 • Ευαγγελία Πατσαβούδη, Καθηγητής
 • Γεώργιος Φούντος, Καθηγητής
 • Νεκτάριος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σπυρίδων Κωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παναγιώτης Λιαπαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παναγιώτης Μουστάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Εμμανουήλ Αθανασιάδης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ευστράτιος Δαυίδ, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μίνως Ματσούκας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Χρήστος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής

 

Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
 • Παναγιώτης Κορκίδης

 

Μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
 • (Δεν συμμετέχει μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος λόγω άδειας άνευ αποδοχών του μοναδικού εν δυνάμει εκπροσώπου)

 

Εκπρόσωποι φοιτητών
 • (Δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι φοιτητών)

 


 

Γραμματεία Τμήματος

 • Κα Καλλιόπη Θειακού (Προϊσταμένη Γραμματείας)
 • Κα Χριστίνα Κοντού (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας)
 • Κα Αναστασία Κίσσα (μέλος προσωπικού Γραμματείας)
 • Κα Γεωργία Σγουράκη (μέλος προσωπικού Γραμματείας)