Διοίκηση και Τομείς

Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος: Ιωάννης Καλατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παντελεήμων Ασβεστάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τα όργανα του Τμήματος είναι (νόμος 4485/2017):

 • Η Συνέλευση του Τμήματος
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος
 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Τομείς

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής συγκροτείται από δύο Τομείς:

 • Τομέας Α’: Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής – Διευθυντής: Δημήτριος Γκλώτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τομέας Β’: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Διευθυντής: Ιωάννης Βαλαής, Καθηγητής

Τα όργανα των Τομέων είναι (νόμος 4485/2017):

 • Η Γενική Συνέλευση του Τομέα
 • Ο Διευθυντής του Τομέα

 

Τομέας A’: Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής

 

Καθηγητές

 • Ερρίκος Βεντούρας
 • Αναστάσιος Ντούνης

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Παντελεήμων Ασβεστάς – Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
 • Δημήτριος Γκλώτσος – Διευθυντής Τομέα
 • Ιωάννης Καλατζής – Πρόεδρος Τμήματος
 • Αικατερίνη Σκουρολιάκου

 

Επίκουροι Καθηγητές

 • Σπυρίδων Κωστόπουλος
 • Γεώργιος Λούντος

 

Τομέας B’: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 

Καθηγητές

 • Σπυρίδων Αθηναίος
 • Γεώργιος Φούντος
 • Ευαγγελία Πατσαβούδη
 • Ιωάννης Βαλαής – Διευθυντής Τομέα

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Μαρία Καλλέργη
 • Νεκτάριος Καλύβας

 

Επίκουροι Καθηγητές

 • Παναγιώτης Λιαπαρίνος
 • Χρήστος Μιχαήλ

 


 

Γραμματεία Τμήματος

 

Προϊσταμένη Γραμματείας

 • Κα Καλλιόπη Θειακού

 

Προσωπικό Γραμματείας

 • Κα Χριστίνα Κοντού
 • Κα Γεωργία Σγουράκη