Διοίκηση και Τομείς

Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος: Ιωάννης Καλατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παντελεήμων Ασβεστάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τα όργανα του Τμήματος είναι (νόμος 4485/2017):

 • Η Συνέλευση του Τμήματος
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος
 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Τομείς

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής συγκροτείται από δύο Τομείς:

 • Τομέας Α’: Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής – Διευθυντής: Δημήτριος Γκλώτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τομέας Β’: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Διευθυντής: Ιωάννης Βαλαής, Καθηγητής

Τα όργανα των Τομέων είναι (νόμος 4485/2017):

 • Η Γενική Συνέλευση του Τομέα
 • Ο Διευθυντής του Τομέα

 

Τομέας A’: Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής

 

Καθηγητές

 • Ερρίκος Βεντούρας
 • Αναστάσιος Ντούνης

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Παντελεήμων Ασβεστάς – Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
 • Δημήτριος Γκλώτσος
 • Ιωάννης Καλατζής – Πρόεδρος Τμήματος
 • Παναγιώτης Μουστάνης
 • Αικατερίνη Σκουρολιάκου

 

Επίκουροι Καθηγητές

 • Ευστράτιος Δαυίδ
 • Σπυρίδων Κωστόπουλος – Διευθυντής Τομέα
 • Γεώργιος Λούντος

 

Τομέας B’: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 

Καθηγητές

 • Ιωάννης Βαλαής
 • Μαρία Καλλέργη
 • Ευαγγελία Πατσαβούδη
 • Γεώργιος Φούντος – Διευθυντής Τομέα

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Νεκτάριος Καλύβας
 • Παναγιώτης Λιαπαρίνος

 

Επίκουροι Καθηγητές

 • Χρήστος Μιχαήλ (επί θητεία)

 


 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηρικό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

 • Άρης Τζαβάρας
 • Ηλίας Τραπεζανίδης

 


 

Γραμματεία Τμήματος

 • Κα Καλλιόπη Θειακού (Προϊσταμένη Γραμματείας)
 • Κα Χριστίνα Κοντού (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας)
 • Κα Γεωργία Σγουράκη (Προσωπικό Γραμματείας)