Ανακοινώσεις προπτυχιακού

Εργαστηριακές ομάδες Α' εξαμήνου Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν μετά από ενημέρωση από τους διδάσκοντες μέσω eClass. Οι πρωτοετείς φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν στα μαθήματα του eClass του Α' εξαμήνου, ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις....

Αγαπητοί φοιτητές, Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός συνωστισμός στις αίθουσες και τους διαδρόμους του Τμήματος, σε ορισμένα μαθήματα με ευθύνη των διδασκόντων οι φοιτητές θα χωριστούν σε 2 ομάδες, αναλόγως του αρχικού του επωνύμου τους. Οι ομάδες των φοιτητών θα ανακοινωθούν μέσω του eClass κάθε μαθήματος. Οι πρωτοετείς φοιτητές...

Κατόπιν απόφασης της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 μπορούν να ολοκληρωθούν έως και τις 20/10/2021. Υπενθυμίζεται ότι για τους φοιτητές 1ου εξαμήνου σπουδών δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μαθημάτων....

Δημοσιεύτηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, με ισχύ από 11/10/2021....

Αγαπητοί φοιτητές, Την Παρασκευή 8/10 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί υποδοχή και ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών. Η ενημέρωση θα επαναληφθεί και την Δευτέρα 11/10 στις 12:00 για όσους δεν μπορέσουν να συνδεθούν ή θέλουν να ξαναπαρακολουθήσουν. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams....

Οι φοιτητές του Α' εξαμήνου θα τοποθετηθούν αλφαβητικά σε ομάδες εργαστηρίων με ευθύνη του Τμήματος και θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση στο site του Τμήματος. Οι φοιτητές μεγαλυτέρων εξαμήνων θα εγγραφούν σε εργαστηριακές ομάδες μέσω eClass κατά το χρονικό διάστημα 4-8/10/2021 μετά από ανακοίνωση σε κάθε...