Ανακοινώσεις

Μελέτη σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2023: Καλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος, καθώς και οι τελειόφοιτοι που πραγματοποιούν ή πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με σκοπό την καταγραφή της απασχόλησης, των...

Την Δευτέρα 11/07 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος σχετικά με την Προκήρυξη Θέσεων για Σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023 από τον υπεύθυνος Erasmus+ του Τμήματος, Αναπλ. Καθηγητή...

Προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας: Μπορείτε να βρείτε εδώ τη θέση του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με...

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων τα δικαιολογητικά βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος, να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέσω του  ιδρυματικού τους λογαριασμού, bmexxxxx@uniwa.gr) με τον διδάσκοντα των μαθημάτων που πρόκειται να εξεταστούν και να τον ενημερώσουν εάν επιθυμούν προφορική εξέταση...

Την Τρίτη  12 Ιουλίου  2022 και ώρα 11:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης  Άλσους Αιγάλεω θα πραγματοποιηθεί τελετή καθομολόγησης απόφοιτων του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία  Τμήματος τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να...