Συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ΕΕ με το Τμήμα στα πλαίσια Erasmus+

Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες με τα παρακάτω ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ε.Ε. για την ανταλλαγή φοιτητών και μελών ΔΕΠ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+:

 

 • University of Bolton, Bolton, UK :: ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ ΛΟΓΩ COVID-19, ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
  Home
  Erasmus+

 

 

 • Universidad Politecnica De Madrid, Madrid, Spain
  Home
  Erasmus+

 

 

 

 

 • Universitatea de Medicina si Farmacie, Grigore T. Popa, Iasi, Romania :: ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ ΛΟΓΩ COVID-19, ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
  Home
  Erasmus info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Transilvania University of Brasov, Romania
  (η συμφωνία αφορά μόνο σε μετακίνηση μελών ΔΕΠ)
  Home
  Medical Engineering

 

 • Shanghai University, Chine (Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα – International Credit Mobility)
  (η συμφωνία αφορά προς το παρόν μόνο σε πρόσκληση μελών ΔΕΠ)
  Home