Συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ΕΕ με το Τμήμα στα πλαίσια Erasmus+

Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες με τα παρακάτω ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ε.Ε. για την ανταλλαγή φοιτητών και μελών ΔΕΠ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+:

 

 1. Universidad Politecnica De Madrid, Madrid, Spain
  Home
  Erasmus+
 2. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain
  Home
  Biomedical Engineering
  International Office
 3. Universidade da Coruña, Spain
  Home
  International Office
 4. Polytechnic Institute of Porto (IPP), Porto, Portugal
  Porto School of Engineering
  Biomedical Engineering
 5. Polytech Lyon (part of Claude Bernard University Lyon 1), Lyon, France
  Home
  Department of Biomedical Engineering
 6. Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italy
  Home
  Faculty of Engineering
  International relations office
 7. Graz University of Technology, Graz, Austria
  Home
  International Relations
  Student preparation
  Courses
  Biomedical Engineering course
 8. Trier University of Applied Sciences, Trier, Germany
  Home
  Medical Engineering και Medical Informatics programs
  International Office
 9. Budapest University of Technology and Economics, Hungary
  (η συμφωνία αφορά μόνο σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας)
  Home
  Department of Mechatronics, Optics and Mechanical Engineering Informatics
 10. University of Wroclaw, Poland
  Home
  Information for exchange students
 11. Biruni University, Istanbul, Turkey
  Home
  Faculty of Engineering and Natural Sciences
  Department of Biomedical Engineering – Curriculum
  International relations office
 12. Universitatea de Medicina si Farmacie, Grigore T. Popa, Iasi, Romania
  Home
  Erasmus info
 13. University Politehnica of Bucharest, Romania
  Home
  Faculty of Automatic Control and Computer Science
 14. Transilvania University of Brasov, Romania
  (η συμφωνία αφορά μόνο σε μετακίνηση μελών ΔΕΠ)
  Home
  Medical Engineering