Ερευνητικά εργαστήρια

 Στο Τμήμα λειτουργούν τρία ερευνητικά εργαστήρια με σκοπούς την υποβοήθηση της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που υποστηρίζουν:

 

  • Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης, ΑΚΤΥΒΑ (Διευθυντής ο Καθηγητής Γ. Φούντος) (απόφαση Ίδρυσης: ΦΕΚ τ.Β’/Αρ.695/1-3-2019)
    Το Εργαστήριο ΑΚΤΥΒΑ δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στη φυσική των ακτινοβολιών (ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες), τους ανιχνευτές ακτινοβολίας, τον ποσοτικός προσδιορισμό βιολογικών παραμέτρων, το χαρακτηρισμός ιστών, τη βιοϊατρική οργανολογία, την επιστήμη της εικόνας, την τεχνολογία υλικών σε υλικά ακτινολογικού ενδιαφέροντος και βιοϊατρικών εφαρμογών, τις ηλεκτρονικές και μηχανολογικές κατασκευές σε βιοϊατρικές εφαρμογές, τη βαθμονόμηση συσκευών, την κλινική απεικόνιση καθώς και τους ελέγχους ποιότητας. Στο εργαστήριο δημιουργείται επίσης ομάδα που δραστηριοποιείται σε θέμα Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κοινωνιολογίας, Ιστορίας, Φιλοσοφίας) της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

 

  • Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας, ΕΙΣΕ (Διευθυντής ο Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Ασβεστάς) (απόφαση Ίδρυσης: ΦΕΚ τ.Β’/Αρ.835/8-3-2019)
    Το Εργαστήριο ΕΙΣΕ δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στην επεξεργασία και ανάλυση ιατρικού σήματος και εικόνας, στην αναγνώριση προτύπων σε ιατρικές και βιολογικές εφαρμογές, στη βιοπληροφορική, στην ιατρική πληροφορική και ιατρική στατιστική, στα ιατρικά ηλεκτρονικά, στον προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών σε ψηφιακά ιατρικά συστήματα, στην τηλεϊατρική και ιατρική απεικόνιση από απόσταση, στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική και τη βιολογία και στη ρομποτική.

 

  • Ερευνητικό Εργαστήριο Ευφυούς Νοσοκομείου, ΕΕΕΝ (Διευθύντρια η Καθηγήτρια Μ. Καλλέργη) (απόφαση Ίδρυσης: ΦΕΚ τ.Β’/Αρ.1070/1-4-2019)
    Το Εργαστήριο ΕΕΕΝ δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κυρίως στους τομείς της Τεχνολογίας της in Vitro Διαγνωστικής, της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής, των Χειρουργείων και των Ευφυών Υλικών, σε θέματα Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής ατόμων με Φυσική Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση και στην Επιτυχή Γήρανση του γενικού Πληθυσμού και σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης νοσοκομείων και ιατρικών πληροφοριών και στην εφαρμογή σχετικών τεχνολογιών.