Μεταδιδακτορική έρευνα


Μεταδιδακτορικός ερευνητής Δρ. Παναγιώτης Κοφινάς

Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας: “Κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση της άνεσης και της ενέργειας σε νοσοκομειακά κτήρια”

Έγκριση Συνέλευσης Τμήματος: 18/29-10-2020