Μεταδιδακτορική έρευνα

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας: “Συγκριτική μελέτη αναγνώρισης συναισθήματος από δεδομένα EEG και fNIRS”

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Αικατερίνη Σκουρολιάκου

Έγκριση Συνέλευσης Τμήματος: 18/20-07-2023]

Email: ekontopodis@uniwa.gr

Ερευνητική πρόταση

 

Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας: “Μαγνητική οδήγηση σωματιδίων υπό την επίδραση εξωτερικών πεδίων με τη μέθοδο ποσοτικοποίησης αβεβαιοτήτων”

Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Καλατζής

Έγκριση Συνέλευσης Τμήματος: 18/20-07-2023

Email: ekarvellas@uniwa.gr

Ερευνητική πρόταση

 

Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας: “Συνδέσεις εγκεφαλικών δικτύων σε καταστάσεις κόπωσης λόγω στέρησης ύπνου σε νοητικές εργασίες λειτουργικής μνήμης και παρατεταμένης προσοχής”

Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Καλατζής

Έγκριση Συνέλευσης Τμήματος: 18/20-07-2023

Email: ikakkos@uniwa.gr

Ερευνητική πρόταση

 

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρ. Ευαγγελία Κάραλη 

Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας: “Μελέτη μονοκρυσταλλικών σπινθηριστών για ιατρικές απεικονιστικές εφαρμογές”

Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Βαλαής

Έγκριση Συνέλευσης Τμήματος: 17/14-07-2023

Email: ekarali@uniwa.gr

Ερευνητική πρόταση

 

Μεταδιδακτορικός ερευνητής Δρ. Διονύσιος Λιναρδάτος

Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας: “Βελτιστοποίηση μεθόδου εναπόθεσης λεπτών οθονών σπινθηριστών με ρητίνη. Χρήση σε απεικονιστικά συστήματα τύπου CMOS για ιατρικές εφαρμογές ακτίνων–Χ

Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Μιχαήλ

Έγκριση Συνέλευσης Τμήματος: 13/23-5-2023

Email: dlinardatos@uniwa.gr

Ερευνητική πρόταση

 

Μεταδιδακτορικός ερευνητής Δρ. Παναγιώτης Κοφινάς

Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας: “Κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση της άνεσης και της ενέργειας σε νοσοκομειακά κτήρια”

Επιβλέπων: Καθηγητής Αναστάσιος Ντούνης

Έγκριση Συνέλευσης Τμήματος: 18/29-10-2020

Email: pkofinas@uniwa.gr

Έκθεση προόδου 11-11-2021
Έκθεση προόδου 12-04-2023