Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για τα έτη 2014-2020, που εκτός των άλλων δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και διδάσκοντες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν μέρος του προγράμματος σπουδών του τμήματός τους σε διαφορετική χώρα.

 

Υπεύθυνος προγράμματος Erasmus για το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Καθηγητής Δημήτρης Γκλώτσος

Τηλ.: (+30) 210-5387304

Email: dimglo@uniwa.gr

 

Δράσεις Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαθέτει τις εξής επιλογές (“δράσεις”):

 

1. Προπτυχιακές σπουδές: Erasmus+ Studies

Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη δράση για φοιτητές και αφορά στην παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σε ένα ευρωπαϊκό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με λήψη των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS.

 

2. Πρακτική Άσκηση: Erasmus+ Places

Η δράση Erasmus+ Places (ή Placement) του προγράμματος Erasmus+ επιτρέπει την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε χώρες της Ε.Ε.

 

3. Διδασκαλία Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Erasmus+ Teaching Staff Assignments)

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιτρέπει την μετάβαση μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού από και προς τα Ιδρύματα με τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες, με σκοπό την πραγματοποίηση διαλέξεων ώστε να ωφεληθούν φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μέσω Erasmus+ Studies.

Για τη δραστηριότητα του Τμήματος σχετικά με τη μετακίνηση μελών εκπαιδευτικού προσωπικού στα πλαίσια του Erasmus+, δείτε εδώ.

 

4. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Erasmus+ Teaching Staff Training)

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιτρέπει την μετάβαση μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού από και προς τα Ιδρύματα με τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες, με σκοπό την επιμόρφωσή τους μέσω της μεταφοράς γνώσης, τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών, ώστε να αποκτηθούν πρακτικές ικανότητες για την τρέχουσα εργασία τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.