Ιατρείο

Ιατρός παθολόγος:

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη, 11:30 π.μ. – 14:00 μ.μ. (έναρξη 23/1/2020).

Ιατρείο: Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Α’, ισόγειο (αιθ. Α0009), πλησίον βιβλιοπωλείου

Πληροφορίες: 210 538 1223, 210 538 1254