Ψηφιακά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος:

306

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Γ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/121/

Καθηγητές Μαθήματος

Σπυρίδων Κωστόπουλος

Περίγραμμα

• Εισαγωγικές αρχές ψηφιακών συστημάτων
• Αριθμητικά συστήματα και κώδικες
• Λογικές Πύλες
• Άλγεβρα Boole και λογική απλοποίηση
• Ανάλυση συνδυαστικής λογικής
• Λειτουργίες συνδυαστικής λογικής
• Δισταθή και Χρονιστές
• Καταχωρητές
• Απαριθμητές
• Αποθήκευση δεδομένων