Εμφυτεύσιμες και Φορετές Διατάξεις

Κωδικός Μαθήματος:

908ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Θ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/136/

Καθηγητές Μαθήματος

Ερρίκος Βεντούρας

Περίγραμμα

Ιατρική τηλεμετρία:
Ζητήματα τεχνολογίας κεραιών, ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption Rate, SAR).
Συμμόρφωση με τις οδηγίες της ICNIRP και ΙΕΕΕ.

Δίκτυα περιοχής σώματος (BAN – Body Area Networks):
Πρωτόκολλα δικτύων BAN (πρότυπο IEEE 802.15.6).
Αρχιτεκτονική BAN, απαιτήσεις συστημάτων.
Ενδοσωματική μετάδοση σήματος.
Επιφανειακοί αισθητήρες.
Καταπόσιμοι αισθητήρες.
Βασικά μέρη εμφυτεύσιμου συστήματος: βιοαισθητήρας, βιοενισχυτής, πομποδέκτης.
Τεχνολογίες παροχής ισχύος.
Πολυαισθητηριακά δίκτυα.
Ζητήματα ασφάλειας.
 
Έξυπνα ρούχα/φορετές συσκευές:
Επισκόπηση πρότυπων συστημάτων έξυπνων ρούχων: γιλέκα ΗΚΓ, συστήματα παρακολούθησης εγκυμοσύνης, έξυπνα ενδύματα για χειριστές εκτάκτου ανάγκης.
Υφασμάτινοι ενσωματωμένοι σε ρούχα βιοχημικοί αισθητήρες για παρακολούθηση παραμέτρων λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.
Υφασμάτινα ηλεκτρόδια.
Νήματα-σύρματα & τρόποι  ύφανσης. Κεντημένες επαφές.
Φορετή Μητρική Πλακέτα.