Πιθανότητες, Βιοστατιστική και Αξιοπιστία Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος:

301

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Γ' εξάμηνο ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/110/

Καθηγητές Μαθήματος

Σπυρίδων Κωστόπουλος

Περίγραμμα

• Πειράματα τύχης – Δειγματικοί χώροι και ενδεχόμενα.
• Η έννοια της πιθανότητας.
• Δεσμευμένη πιθανότητα – Ανεξαρτησία – Εφαρμογές
• Διαγνωστικοί Έλεγχοι – Ευαισθησία – Ειδικότητα
• Σχετικός Λόγος Συμπληρωματικών Πιθανοτήτων –Σχετικός  Κίνδυνος
• Βασικές διακριτές κατανομές.
• Βασικές συνεχής κατανομές.
• Δειγματικές κατανομές.
• Διαστήματα Εμπιστοσύνης
• Πληθυσμός και Δείγμα – Δειγματοληπτικές μέθοδοι -Υπολογισμός Δείγματος
• Περιγραφική στατιστική – Εφαρμογές
• Έλεγχοι Υποθέσεων – Εφαρμογές
• Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης – Εφαρμογές
• Μη παραμετρική στατιστική
• Εξάρτηση- Συσχέτιση
• Γραμμική παλινδρόμηση –  Εφαρμογές
• Λογιστική Παλινδρόμηση – Εφαρμογές
• Συνάρτηση επιβίωσης – Συνάρτηση κινδύνου (Hazard Function)
• Αξιοπιστία συστήματος – Συνάρτηση αξιοπιστίας