Ιατρική Φυσική

Κωδικός Μαθήματος:

401

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Δ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2+1

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Γεώργιος Φούντος, Νίκη Μαρτίνη

Περίγραμμα

• Δομή ατόμου,  δομή πυρήνος ατόμου, Ραδιενέργεια, Πυρηνικές αντιδράσεις
• Ακτίνες χ
• Αλληλεπιδράσεις γ, χ φωτονίων με την υλη
• Αλληλεπιδράσεις φορτισμένων σωματιδίων και νετρονίων με την ύλη
• Δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών,  μέθοδοι και όργανα Δοσιμετρίας
• Φυσικές αρχές Ακτινοδιαγνωστικής, Πυρηνικής Ιατρικής και Ακτινοθεραπείας
• Στοιχεία Ακτινοβιολογίας
• Κυματική, Ακουστική, Υπέρηχοι
• Γεωμετρική Οπτική
• Ακτινοβολία laser
• Φυσικές αρχές της ροής των υγρών. εφαρμογή στην αιμοδυναμική
• Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες