Νανοτεχνολογία

Κωδικός Μαθήματος:

506ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Ε' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/TIO252/

Καθηγητές Μαθήματος

Ευάγγελος Ασλανίδης

Περίγραμμα

Ατομική και Μοριακή Νανοτεχνολογία. Νανοσυστήματα, διαμοριακές δυνάμεις και δυ-ναμικά.
Θερμοδυναμική και Στατιστική Μηχανική μικρών συστημάτων. Κβαντικά
φαινόμενα.  Μεταπτώσεις  φάσης  σε  νανοσυστήματα.  Μοριακές  δομικές  μονάδες.
Τύποι νανοσωματιδίων: Νανοσωλήνες άνθρακα, νανοκηλίδες, πολυμερή νανοσωματί-δια, νανοσωματίδια χρυσού, κβαντικές τελείες, δενδριμερή.
Νανοϋλικά – νανοδιατάξεις. Διαδικασίες παρασκευής και ελέγχου νανοσωματιδίων. Χρήση νανοσωματιδίων για στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων (targeted drug delivery),  για  μεταφορά  θερμότητας  και  φωτός  σε  κύτταρα.
Θεραπευτικές  εφαρμογές: εστίαση υπερύθρου φωτός σε νανοκελύφη (nanoshells), ε-νεργοποίηση νανοσωματιδίων με ακτίνες Χ  και  μαγνητικό  πεδίο. 
Μαγνητική  υπερθερμία  με  νανοσωματίδια. 
Εφαρμογές  στην  Ιατρική Απεικόνιση.
Νανορομποτική και νανομηχανές.
Εφαρμογές νανοηλεκτρονικής στην Ιατρική.