Ιατρική Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος:

606

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

ΣΤ' εξάμηνο ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/TIO103/

Καθηγητές Μαθήματος

Παντελεήμων Ασβεστάς

Περίγραμμα

• Εισαγωγή
• Μετάδοση ιατρικών δεδομένων μέσω δικτύων, τοπικά και απομακρυσμένα δίκτυα υπολογιστών, μεταγωγείς, δρομολογητές, διεύθυνση IP, διευθυνσιοδότηση δικτύων
• Αποθήκευση ιατρικών δεδομένων, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, σχεσιακές βάσεις δεδομένων, πίνακες, σχέσεις πινάκων, περιορισμοί, κανονικοποίηση, γλώσσα SQL
• Πρότυπα αποθήκευσης ιατρικών και εργαστηριακών δεδομένων (HL7, DICOM).
• Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς εικόνων (PACS)
• Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή
• Ασφάλεια αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων υγείας
• Εργαστηριακά και νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα.