Ευστράτιος Δαυίδ

qode interactive strata

Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διδάσκοντες ΠΔ 407/80, Διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ Ν.Ε.)

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

sdavid@uniwa.gr

Ώρες Γραφείου

Πε 10πμ-7μμ, αίθουσα Κ11.107 (εργ. Ιατρικής Οργανολογίας)