Ιατρικά Ηλεκτρονικά

Κωδικός Μαθήματος:

505

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Ε' εξάμηνο ( ΜΕ )

Ώρες:

3+1

Μονάδες ECTS:

4

Περίγραμμα

• Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής, μη ιδανικότητες τελεστικού ενισχυτή
• Απλά κυκλώματα σύγκρισης, κυκλώματα σύγκρισης με ανατροφοδότηση
• Αναστρέφων και μη αναστρέφων ενισχυτής, απομονωτής, αθροιστής, ενισχυτής διαντίστασης
• Ενισχυτής διαφορών, ενισχυτής οργανολογίας
• Εφαρμογές ενισχυτών στην ενίσχυση βιοσημάτων
• Συνάρτηση μεταφοράς, προσεγγίσεις Butterworth, Chebyshev, Bessel,  σχεδίαση και υλοποίηση αναλογικών φίλτρων
• Εφαρμογές φίλτρων στην απομάκρυνση θορύβου από βιοσήματα
• Γραμμικοί σταθεροποιητές τάσης σταθερής και μεταβαλλόμενης εξόδου, μεταγωγικοί σταθεροποιητές υποβιβασμού, ενίσχυσης και υποβιβασμού-ενίσχυσης
• Σχεδίαση  τροφοδοτικών. Προδιαγραφές ιατρικών τροφοδοτικών.
• Μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό, δειγματοληψία, παράλληλη μετατροπή, μετατροπή διαδοχικών προσεγγίσεων, μετατροπή απλής και διπλής κλίσης.
• Μετατροπή από ψηφιακό σε αναλογικό, μετατροπέας  R-2R
• Ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου, τρίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος, ελεγχόμενη ημι-ανόρθωση, ελεγχόμενη πλήρης ανόρθωση
• Εφαρμογή θυρίστορ σε ιατρικά μηχανήματα
• Εισαγωγή στους μικροελεγκτές.