Συστήματα Ασαφούς Λογικής

Κωδικός Μαθήματος:

709ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Ζ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2+1

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Αναστάσιος Ντούνης

Περίγραμμα

1. Εισαγωγικά Στοιχεία – Ασαφή Σύνολα, Συναρτήσεις Συμμετοχής
2. Πράξεις με Ασαφή Σύνολα
3. Αρχή της Επέκτασης – Ασαφείς Γλωσσικές Περιγραφές
4. Ασαφείς Σχέσεις – Συνθετικός Κανόνας Συμπεράσματος
5. Ασαφής Λογική
6. Ασαφής Συλλογισμός – Προσεγγιστικός Συλλογισμός
7. Ασαφής Βάση Γνώσης – Μηχανές Ασαφούς Συμπεράσματος (Mamdani, Larsen,Tsukamoto, Yager)
8. Συστήματα Ασαφούς Λογικής – Μέθοδοι ασαφοποίησης/αποασαφοποίησης
9. Ασαφής Συλλογισμός TSK
10. Εφαρμογές στην Ιατρική και στη Βιολογία
11. Matlab Fuzzy Toolbox