Τεχνική Μηχανική

Κωδικός Μαθήματος:

105

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Α' εξάμηνο ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/TIO133/

Καθηγητές Μαθήματος

Δημήτριος Γκλώτσος

Περίγραμμα

Μηχανική  Ισορροπία  δυνάμεων  στο  επίπεδο  και  στο  χώρο.  Ισορροπία  σωμάτων.
Συστήματα σωμάτων. Ισορροπία συστημάτων. Τριβή ολισθήσεως. Τριβή κυλίσεως. Κέντρα βάρους. Ροπές αδράνειας και ροπές γινομένων.
Έννοια της τάσης καταπονήσεως. Απλές καταπονήσεις. Νόμος Hooke. Συντελεστής ασφαλείας. Εφελκυσμός, θλίψη, ψαλλιδισμός (τμήση). Κάμψη απλή, κάμψη σύνθετη, διάτμηση λόγω κάμψης. Στρέψη. Λυγισμός. Θεωρία ελαστικότητας. Μονοαξονική και διαξονική  καταπόνηση.
Μηχανικές ιδιότητες του σώματος, εφαρμογή των δυνάμεων στο ανθρώπινο σώμα, σκελετικό σύστημα, μυϊκό σύστημα, πνεύμονες και αναπνοή, καρδιαγγειακό σύστημα, ήχος, ομιλία, ακοή.