Τηλεϊατρική

Κωδικός Μαθήματος:

802

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Η' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/TIO131/

Καθηγητές Μαθήματος

Ερρίκος Βεντούρας

Περίγραμμα

• Εισαγωγή.
• Ιδιότητες φυσικών μέσων μετάδοσης.
• Τεχνικές αντιμετώπισης σφαλμάτων.
• Τεχνολογίες πρόσβασης (DSL) , πρωτόκολλα υψηλών ταχυτήτων (ATM).
• Κινητές τηλεπικοινωνίες: βασικές αρχές, σύγχρονες εξελίξεις (LTE), σχεδιασμός τηλεϊατρικών εφαρμογών που στηρίζονται σε κινητές επικοινωνίες.
• Συμπίεση και κωδικοποίηση ιατρικών δεδομένων.
• Εφαρμογές τηλεσυμβουλευτικής και τηλεδιάγνωσης.
• Εφαρμογές τηλεϊατρικής στην επείγουσα ιατρική.
• Κατ’ οίκον περίθαλψη.
• Τηλεχειρουργική.
• Ιατρική τηλεκπαίδευση.
• Αποτελεσματικότητα και αποδοχή εφαρμογών τηλεϊατρικής.
Μεθοδολογία εφαρμογών τηλεϊατρικής.