Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας

Κωδικός Μαθήματος:

803

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Η' εξάμηνο ( ΜΕ )

Ώρες:

2+1

Μονάδες ECTS:

5

Περίγραμμα

• Σχηματισμός  εικόνας, ψηφιοποίηση
• Συμπίεση  και  κωδικοποίηση
• Ποιότητα, αναβάθμιση και αποκατάσταση εικόνας, συνέλιξη-συσχέτιση, φιλτράρισμα στο πεδίο του χώρου και στο πεδίο των συχνοτήτων
• Τμηματοποίηση εικόνας
• Τομογραφική  ανακατασκευή, τρισδιάστατη απεικόνιση
• Ευθυγράμμιση και σύντηξη
• Κλινικές εφαρμογές στην υπολογιστική τομογραφία ακτινών Χ, στην πυρηνική ιατρική, στη μαγνητική τομογραφία, στην υπερηχογραφία, στη μικροσκοπία, στη θερμογραφία κλπ