Γεώργιος Φούντος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Καθηγητής

Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συνεργαζόμενος διδάσκων καθηγητής στο μεταπτυχιακό της Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πάτρας. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 1987. Το 1989 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών με βαθμό άριστα. Το 1995 τελείωσε τη Διδακτορική του Διατριβή στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής με Άριστα. Το 1995-1996 απέκτησε την άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων εντός και εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών. Το 1999 έλαβε το πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): Από το 2004-σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) και είναι μέλος διαφόρων Επιστημονικών φορέων (Ελληνική Εταιρεία ΒιοϊατρικήςΤεχνολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού Οστών, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής κ.α.)Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους εξής τομείς: α) Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (Dual Energy Body composition, ποιοτικοί έλεγχοι απεικονιστικών συστημάτων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Ακτινοπροστασία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοθεραπεία, Ακτινοδιαγνωστική κ.α.) β) Ηλεκτρονική Μικροσκοπία TEM.Έχει 26 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και συνέδρια ενώ το σύνολο των αναφορών στις δημοσιευμένες εργασίες του είναι 90. Επίσης έχει εκδώσει σειρά εργασιών σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια.