Εξελικτικός Υπολογισμός

Κωδικός Μαθήματος:

810ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Η' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2+1

Μονάδες ECTS:

3

Περίγραμμα

1. Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση
2. Χώροι αναζήτησης και τοπία προσαρμογής
3. Βασικός Γενετικός Αλγόριθμος.
4. Βελτιστοποίηση με ή χωρίς περιορισμούς
5. Εφαρμογές των Γενετικών Αλγορίθμων – Παραδείγματα
6. Εξελικτικές στρατηγικές
7. Εξελικτικός αλγόριθμος Big Bang – Big Crunch
8. Εξελικτικός αλγόριθμος νοημοσύνης σμήνους Particle Swarm Optimization
9. Έμφαση στις Βιοϊατρικές εφαρμογές
10. Matlab Optimization Toolbox – GA