Μηχανική Μάθηση

Κωδικός Μαθήματος:

904ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Θ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/BME259/

Καθηγητές Μαθήματος

Διονύσης Κάβουρας

Περίγραμμα

• Εισαγωγή, τι είναι μηχανική μάθηση, γιατί χρειαζόμαστε τη μηχανική μάθηση, είδη μάθησης και σχέση με άλλα παρόμοια επιστημονικά πεδία, στατιστική μάθηση, εποπτευόμενη και μη εποπτευόμενη μάθηση
• Γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης (π.χ. linear and logistic regression), boosting, bagging, βελτιστοποίηση
• Επιλογή μοντέλων και αξιολόγηση (π.χ. hold out, k-fold cross validation, bootstrap)
• Σύνοψη ταξινομητών (Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (SVM)
• Δένδρα απόφασης, Deep learning, Monte Carlo, Δίκτυα πεποίθησης, Μοντέλα γράφων, Γενετικοί αλγόριθμοι, μοντέλα πολλαπλών κατηγοριών, ασαφή και υβριδικά συστήματα, παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογισμού για Μηχανική Μάθηση
• Σχεδιασμός συστημάτων μηχανικής μάθησης
• Εφαρμογές συστημάτων μηχανικής μάθησης (μετάφραση, υποβοήθηση, αναγνώριση φωνής, μοντέλα πρόβλεψης, προσωποποιημένη διάγνωση και σχεδιασμός θεραπείας, συστήματα για βελτίωση ποιότητας εικόνας, συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, συστήματα αυτοματισμών, εφαρμογές στην μοριακή βιολογία, DNA sequencing, ευφυή συστήματα στην βιοπληροφορική, π.χ. data mining and management)