Ιατρική Οργανολογία

Κωδικός Μαθήματος:

607ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

ΣΤ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3+1

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Ελευθέριος Φυσικόπουλος

Περίγραμμα

 • Ιατρικές συσκευές και συστήματα, Ορολογία, εγχώρια και διεθνή προτυποποίηση
 • Βασική δομή ιατρικών συστημάτων, αρχές σχεδιασμού
 • Αισθητήρες, Βιοσήματα
 • Βιοϊατρικά ηλεκτρονικά, ενισχυτές, φίλτρα, διαμόρφωση σήματος
 • Μικροελεγκτές και Μικροεπεξεργαστές στα ιατρικά συστήματα
 • Οργανολογία στα συστήματα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (θερμοκρασία, πίεση, ροή, ΗΚΓ, ΗΕΓ, ΗΜΓ)
 • Οργανολογία στα οξύμετρα
 • Οργανολογία στην in vitro διαγνωστική
 • Οργανολογία στην ιατρική απεικόνιση
 • Οργανολογία σε ειδικές ιατρικές συσκευές
 • Ασφάλεια ασθενούς