Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος

Κωδικός Μαθήματος:

702

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Ζ' εξάμηνο ( ΜΕ )

Ώρες:

3+1

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/TIO108/

Καθηγητές Μαθήματος

Ιωάννης Καλατζής, Ιωάννης Κάκκος

Περίγραμμα

• Ψηφιοποίηση σήματος.
• Σήματα και συστήματα: βασικά σήματα διακριτού χρόνου, ιδιότητες σημάτων.
• Συνέλιξη και συσχέτιση.
• Επεξεργασία στο πεδίο των συχνοτήτων: διακριτός μετασχηματισμός Fourier, φίλτρα στο πεδίο των συχνοτήτων (βαθυπερατά, υψιπερατά, ζωνοπερατά, ζωνοφρακτικά), ψηφιακό φιλτράρισμα στο πεδίο των συχνοτήτων, μετασχηματισμός κυματιδίων (Wavelet)
• Επεξεργασία στο πεδίο του χρόνου: ψηφιακά φίλτρα (Finite Impulse Response – FIR, Infinite Impulse Response – IIR), συνάρτηση μεταφοράς και μετασχηματισμός Ζ, υλοποιήσεις ψηφιακών φίλτρων (DFI, DFII, σειριακή, παράλληλη υλοποίηση), σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων FIR.
• Εφαρμογές σε βιοσήματα από ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα κλπ.