Ιωάννης Καλατζής

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ikalatzis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210 538 5369

Έλαβε πτυχίο Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα στον τομέα της Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας, ασχολούμενος με θέματα σχετικά με επεξεργασία τομογραφικής εικόνας στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών καθώς και με ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων στην ιατρική.

Σήμερα είναι Αναπληρωτής Kαθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο γνωστικό πεδίο της Επεξεργασίας και Ανάλυσης Ιατρικών Σημάτων και Εικόνων, ενώ επιπλέον έχει διδάξει επί σειρά ετών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΤΕΙ Αθήνας σε θέματα σχετιζόμενα με ιατρική στατιστική, αναγνώριση προτύπων και επεξεργασία & ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων.

Έχει δημοσιεύσει 59 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με δείκτη απήχησης, 104 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών ή εθνικών συνεδρίων, 1 ακαδημαϊκό βιβλίο και 2 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία. Το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με πάνω από 750 ετεροαναφορές όλων των συγγραφέων (Scopus, h-index=15). Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα επιδοτούμενα από την ελληνική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιστημονικά υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής και είναι συγγραφέας του ακαδημαϊκού βιβλίου «Αλγοριθμικός Προγραμματισμός σε Περιβάλλον MATLAB», εκδ. Ι. Σιδέρης 2016.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με εφαρμογές ανάπτυξης αλγορίθμων στο πεδίο της επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικού σήματος και εικόνας και αναγνώρισης προτύπων, ως τακτικό μέλος του Εργαστηρίου Τεχνητής-Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Διεπιστημονικών Εφαρμογών (ΤΥΝΔΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συνεργαζόμενο μέλος του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ) στο ίδιο ίδρυμα.

O κ. Καλατζής διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τις διετίες 2019-2021 και 2021-2023.