Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης

Κωδικός Μαθήματος:

907ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Θ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/131/

Καθηγητές Μαθήματος

Δημήτριος Γκλώτσος

Περίγραμμα

• Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, διαγνωστικά σφάλματα, αναγκαιότητα συστημάτων υποστήριξης απόφασης στην ιατρική και τη βιολογία
• Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ιατρική και τη βιολογία
• Δομή συστημάτων υποστήριξης απόφασης, συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση ιατροβιολογικών δεδομένων, βελτιστοποίηση και λήψη απόφασης, αξιολόγηση αξιοπιστίας
• Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων υποστήριξης απόφασης, αναγνώριση προτύπων, μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, internet, τηλεϊατρική, πληροφοριακά συστήματα υγείας
• Παραδείγματα συστημάτων υποστήριξης απόφασης στην ιατρική και τη βιολογία (πρώιμη διάγνωση του μελανώματος, διαβάθμιση κακοήθειας στον καρκίνο εγκεφάλου, διαφοροποίηση καλοήθειας και κακοήθειας στον καρκίνο του μαστού, αναγνώριση βιοδεικτών σε πρωτεομικά φάσματα, μελέτη έκφρασης γονιδίων κ.α.)
• Εμπορικά συστήματα, νομικά ζητήματα και ζητήματα βιοηθικής