Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος:

602

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

ΣΤ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/courses/135/

Καθηγητές Μαθήματος

Ερρίκος Βεντούρας

Περίγραμμα

• Αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων στα πεδία χρόνου-συχνότητας.
• Διακριτός μετασχηματισμός Fourier.
• Βασικό μοντέλο Ψηφιακού Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος (ΨΤΣ).
• Βασικά στοιχεία θεωρίας πληροφορίας, εντροπία και αμοιβαία πληροφορία.
• Στοιχεία ζεύξης: τηλεπικοινωνιακό κανάλι, σήμα, θόρυβος, παραμόρφωση.
• Χωρητικότητα καναλιού, διασυμβολική παρεμβολή, φίλτρα συνημιτόνου, απόκριση και φίλτρα Nyquist, προσαρμοσμένα φίλτρα.
• Ψηφιακές διαμορφώσεις 2 επιπέδων (ASK, FSK, PSK) και ανώτερων επιπέδων (QPSK, DQPSK, OPQSK, QAM, M-PSK), τεχνικές πολλαπλών φορέων (OFDM).
• Τεχνικές ψηφιακής πολυπλεξίας-πρόσβασης πολλαπλών χρηστών (TDMA, FDMA, CDMA).
• Διαμορφώσεις ψηφιακής τηλεφωνίας (PCM).
• Θεωρία βέλτιστου δέκτη, ομόδυνη και ετερόδυνη αποδιαμόρφωση.
• Αρχιτεκτονικές δικτύων: Δίκτυα άμεσου συνδέσμου και δίκτυα μεταγωγής, μεταγωγή κυκλώματος και μεταγωγή πακέτου, τοπολογίες δικτύων.
• Πρότυπο OSI και τα επίπεδά του: Φυσικό, Σύνδεσης, Δεδομένων, Δικτύου, Μεταφοράς, Συνόδου, Παρουσίασης, Εφαρμογής.
• Τεχνικές μεταγωγής νοητών κυκλωμάτων, τεχνική Frame Relay, τεχνολογία ATM (Asynchronous Transfer Mode).