Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ

Κωδικός Μαθήματος:

205

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Β' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3+1

Μονάδες ECTS:

5

Περίγραμμα

• Πολυδιάστατοι πίνακες
• Αναδρομικές συναρτήσεις
• Δομές δεδομένων στον προγραμματισμό
• Αρχεία (κειμένου, δυαδικά)
• Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων
• Αναζήτηση (γραμμική, δυαδική)
• Ταξινόμηση (διαμέριση, συγχώνευση, κατανομή, επιλογή, εισαγωγή ανταλλαγή, συνδυαστικές μέθοδοι)
• Χειρισμός και βασική επεξεργασία βιοσημάτων
• Περιγραφή και βασική επεξεργασία ιατρικών ψηφιακών εικόνων
• Αποσφαλμάτωση
• Βελτιστοποίηση προγράμματος