Δημήτριος Παναγιώτου

qode interactive strata

Ακαδημαϊκοί & Ερευνητικοί Συνεργάτες (Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διδάσκοντες ΠΔ 407/80, Διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ Ν.Ε., Υ.Δ.)

Υποψήφιος Διδάκτορας & Μέλος Επικουρικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Αποσπασμένος Καθηγητής Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

d.panagiotou@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/d.panagiotou/

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 15:00-16:00, Παρασκευή 15:00-16:00

Πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (Ε.Μ.Π.-Ε.Κ.Π.Α. 2007 με βαθμό 7-«Λίαν Καλώς») και στην Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 2018 με βαθμό 7.79-«Λίαν Καλώς»).

Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως τεχνικός υπαξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία.

Έχει εργαστεί ώς Εργαστηριακός Συνεργάτης του τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά από το 2005 μέχρι το 2009, ενώ από το 2009 υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει παρακολουθήσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., από το οποίο αποφοίτησε το 2013 με βαθμό 8.8 «Άριστα». Επίσης έχει παρακολουθήσει μεταξύ άλλων με επιτυχία τις παρακάτω υπηρεσιακές εκπαιδεύσεις:

  • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
  • Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία στις σχολικές-εκπαιδευτικές μονάδες από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
  • Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε (Β1 Επίπεδο Τ.Π.Ε)
  • Επιμόρφωση στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από το Π.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης

Έχει επίσης εργαστεί ώς τεχνικός σύμβουλος σε Τεχνική Εταιρεία, όπως επίσης και ώς ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας τεχνικό γραφείο.

Γνωρίζει Αγγλικά (Επίπεδο C2-κάτοχος πιστοποιητικού ECPE από το University of Michigan) και Γαλλικά (Βασική γνώση).

Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αντικείμενο τις μεθόδους βέλτιστης δυναμικής τιμολόγησης και πρόβλεψης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κρίσιμες υποδομές με εφαρμογή σε νοσοκομειακά κτήρια.

Άλλες πληροφορίες:

  • Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων “Introduction to Data Science in Python” από το University of Michigan
  • Έχει τιμηθεί από τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. με δίπλωμα για την συμμετοχή του στην επιχείρηση «ΙΦΙΤΟΣ» του Γ.Ε.ΕΘ.Α.