Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Κωδικός Μαθήματος:

405

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Δ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4+1

Μονάδες ECTS:

7

Περίγραμμα

• Χαρακτηριστικές καμπύλες I-V
• Δίοδοι Ρ-Ν: Δίοδος με ορθή & ανάστροφη πόλωση. Χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης- ρεύμα-τος διόδων επαφής Ρ-Ν. Ευθεία φόρτου.
• Εφαρμογές διόδων: Η Δίοδος ως διακόπτης, ως ανορθωτής πλήρους κύματος και ως ημια-νορθωτής. Ανόρθωση με φίλτρο.
• Δίοδος Ζένερ. Εφαρμογές σε κυκλώματα σταθεροποίησης τάσης.
• Διπολικό τρανζίστορ επαφής (BJT). Αναφορά στη δομή, λειτουργία των τρανζίστορ NPN και PNP, Κυκλώματα πόλωσης
• Εφαρμογές τρανζίστορ: Σχέση μεταξύ των ρευμάτων IC, IB και IE. Χαρακτηριστικές εισόδου και εξόδου των BJT. Το τρανζίστορ ως διακόπτης, ως ταλαντωτής & ως ενισχυτής.
• 7. Junction Field Effect Transistor: Αναφορά στη δομή, αρχή λειτουργίας, Χαρακτηριστικές IV, Κυκλώματα πόλωσης CS, CD& CG. Εφαρμογές.
• MOSFET: Αναφορά στη δομή, αρχή λειτουργίας, Χαρακτηριστικές I-V, Κυκλώματα πόλωσης CS, CD& CG. Εφαρμογές.
• Τελεστικοί ενισχυτές