Προχωρημένα θέματα Ρομποτικής

Κωδικός Μαθήματος:

708ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Ζ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Παντελεήμων Ασβεστάς

Περίγραμμα

• Σφαιρικός καρπός και έλεγχος προσανατολισμού σε ρομπότ 6 βαθμών ελευθερίας
• Μέθοδος Denavit-Hartenberg
• Γραφική επίλυση αντίστροφης κινηματικής
• Ιακωβιανοί πίνακες για έλεγχο ταχύτητας και επιτάχυνσης ρομπότ
• Σχεδιασμός διαδρομής και αποφυγή εμποδίων
• Ρομπότ παράλληλου τύπου
• Ανίχνευση κίνησης
• Επικοινωνία μεταξύ ρομπότ
• Μηχανική όραση στη ρομποτική
• Μηχανική μάθηση χωρίς επίβλεψη και με επίβλεψη στη ρομποτική
• Μοντελοποίηση αρθρώσεων