Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ

Κωδικός Μαθήματος:

204

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Β' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2+1

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Σπυρίδων Κωστόπουλος

Περίγραμμα

• Εισαγωγή στο Μηχανολογικό  Σχέδιο.
• Βασικοί κανονισμοί και όργανα σχεδίου
• Σχεδίαση όψεων από την αξονομετρική παράσταση με τη μέθοδο των ορθογώνιων προβολών
• Γενικά κριτήρια διαστασιολόγησης
• Διατομές κι επίπεδες τομές. Παράσταση κοχλιών και σπειρωμάτων
• Μηχανολογικά εξαρτήματα, τομές.
• Πακέτο Σχεδίασης με χρήση Η/Υ (CAD)
• Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό σχέδιο
• Κανονισμοί σχεδίασης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
• Σύμβολα (γραμμές, διακόπτες, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρονόμοι, ηλεκτρονικά σύμβολα),
• Σχεδίαση τυπωμένων κυκλωμάτων με Η/Υ