Υβριδικά Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Κωδικός Μαθήματος:

912ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Θ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2+1

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Αναστάσιος Ντούνης

Περίγραμμα

1. Νευρωνικά έμπειρα συστήματα
2. Νευροασαφή συστήματα
3. Προσαρμοστικό νευροασαφές σύστημα συμπερασμού
4. Εξελικτικά νευρωνικά ΤΝΔ
5. Εξελικτικά συστήματα ασαφούς λογικής
6. Ελεγκτές Ασαφούς Λογικής 
7. Ασαφείς ελεγκτές τύπου PID
8. Βελτιστοποίηση συστημάτων ασαφούς λογικής
9. Έμφαση στις βιοϊατρικές εφαρμογές
10. Matlab Simulink