Βιοφυσική

Κωδικός Μαθήματος:

302

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Γ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2+1

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Γεώργιος Φούντος, Νίκη Μαρτίνη

Περίγραμμα

Βασικές έννοιες από Φυσική και Χημεία (ώσμωση, αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων ατόμων)
 Κύτταρο, στοιχεία οργανίδια κυττάρου, μεμβράνη-μεταφορά ουσιών, κύκλος Krebs, ATP, DNA Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση.
Φυσικές ιδιότητες των πρωτεϊνών και των νουκλεϊνικών οξέων
Φυσικές μέθοδοι μελέτης βιοφυσικών φαινομένων (φυγοκέντρηση,  ηλεκτροφόρηση,  χρωματογραφία με ιοντική ανταλλαγή,  σκέδαση,  περίθλαση, νόμος Bragg, οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία, μικροσκοπία σάρωσης, φασματοσκοπικές τεχνικές).
Δημιουργία και διάδοση του νευρικού παλμού.  Βιοηλεκτρικά δυναμικά που προκαλούνται από όργανα του σώματος και τεχνικές καταγραφής τους (Ηλεκτρομυογράφημα, Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα)
Συστολή των μυών, αγωγιμότητα των ιστών, μηχανισμός διέγερσής τους, αποτελέσματα εξωγενών παραγόντων όπως το ηλεκτρικό ρεύμα.
Βιοενεργητική (Θερμοδυναμική των βιοσυστημάτων).
Επίδραση φυσικών παραγόντων όπως ηλεκτρομαγνητικών και μη ακτινοβολιών, θερμότητας και πίεσης στην έμβια ύλη, στοιχεία τρόπου προφύλαξης από τέτοιους παράγοντες.