Οπτική Μικροσκοπία και Ανάλυση Βιολογικών Εικόνων

Κωδικός Μαθήματος:

906ε

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Θ' εξάμηνο ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Δημήτριος Γκλώτσος

Περίγραμμα

• Εισαγωγή, φως και χρώμα, ανθρώπινο οπτικό σύστημα, αλληλεπίδραση φωτός και ύλης,
• Βασική δομή και οργανολογία οπτικού μικροσκοπίου, τύποι οπτικού μικροσκοπίου
• Φακοί, φίλτρα, μεγέθυνση, εστίαση, περίθλαση και διακριτική ικανότητα
• Μικροσκοπία φθορισμού, συνεστιακή μικροσκοπία, ειδικές διατάξεις, μικροσκοπία υπερ-διακριτικής ικανότητας (superresolution microscopy), υβριδικά συστήματα
• Εφαρμογές της μικροσκοπίας στην ιατρική και τη βιολογία, κυτταρολογία, ιστοπαθολογία, προετοιμασία και επεξεργασία πρωτογενών δειγμάτων
• Ψηφιοποίηση εικόνων, ανάλυση βιολογικών εικόνων, μορφομετρία, υφή, αρχιτεκτονική, εξαγωγή χαρακτηριστικών, ερμηνεία χαρακτηριστικών, συστήματα υποστήριξης απόφασης με την βοήθεια Η/Υ
• Μοντέλο υποβάθμισης εικόνας, αποκατάσταση/αποσυνέλιξη εικόνας
• Παραδείγματα επεξεργασίας και ανάλυσης βιολογικών εικόνων (εικόνες ιστοπαθολογίας, κυτταρολογίας, φθορισμού, μικροσυστοιχιών, πρωτεομικής, FISH, FRAP, in vitro και in vivo κλπ)