Διδακτορικές σπουδές

Έγγραφα

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής (ΦΕΚ Β’ 4854/31-10-2018)

Αίτηση ανάληψης διδακτορικής διατριβής

 

Υποτροφίες ΕΛΚΕ

Κανονισμός Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρώτη προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΚΕ για υποψήφιους διδάκτορες ΠΑ.Δ.Α. 2019-2020

(ΠροκήρυξηΑίτησηΥπεύθυνη δήλωσηΚανονισμός)

 


 

Πίνακας υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος

 

  1. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Επιβλέπων: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 9/17-7-2020
   E-mail υποψηφίου: echatzimichali@uniwa.gr
    
  2. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ
   Επιβλέπων: ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ  ΕΡΡΙΚΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 5/7-5-2020
   E-mail υποψηφίου: mkoliaraki@uniwa.gr
    
  3. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
   Επιβλέπων: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 3/5-3-2020
   E-mail υποψηφίου: gxenogiannopoulos@uniwa.gr
    
  4. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE CMOS DIGITAL IMAGING SYSTEM FOR X-RAY MEDICAL APPLICATIONS
   Επιβλέπων: ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 2/4-2-2020
   E-mail υποψηφίου: dlinardatos@uniwa.gr
    
  5. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   Επιβλέπων: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 1/17-1-2020
   E-mail υποψηφίου: sanagnostopoulos@uniwa.gr
    
  6. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
   Επιβλέπων: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 22/8-11-2019
   E-mail υποψηφίου: dangelakis@uniwa.gr
    
  7. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
   Επιβλέπων: ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 21/11-10-2019
   E-mail υποψηφίου: dliakos@uniwa.gr
    
  8. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
   Επιβλέπων: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 19/27-9-2019
   E-mail υποψηφίου: ealexandridis@uniwa.gr
    
  9. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΜΠΕΡΤΣΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PET/CT
   Επιβλέπων: ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 12/11-6-2019
   E-mail υποψηφίου: nbertsekas@uniwa.gr
    
  10. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (PET/CT) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
   Επιβλέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΒΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 8/11-4-2019
   E-mail υποψηφίου: skallivokas@uniwa.gr
    
  11. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
   Επιβλέπων: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 8/11-4-2019
   E-mail υποψηφίου: kgkolfinopoulos@uniwa.gr
    
  12. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΦΟΡΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣΤΟΥ & 3D ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
   Επιβλέπουσα: ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 5/26-2-2019
   E-mail υποψήφιας: agkolfinopoulou@uniwa.gr
    
  13. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΛΙΑΣΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
   Επιβλέπων: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 5/26-2-2019
   E-mail υποψηφίου: mliaskos@uniwa.gr
    
  14. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΚΛΕΜΕΝΤ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (PORTAL IMAGING)
   Επιβλέπων: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 3/12-2-2019
   E-mail υποψηφίου: mtzomakas@uniwa.gr
    
  15. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΜΙΧΑΗΛ)
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
   Επιβλέπων: ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 5/6-2-2019
   E-mail υποψηφίου: pkoudounas@uniwa.gr