Διδακτορικές σπουδές

Έγγραφα

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής (ΦΕΚ Β’ 4854/31-10-2018)

Αίτηση ανάληψης διδακτορικής διατριβής


Οι διδακτορικές διατριβές πρέπει να αναρτώνται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.


 

Υποτροφίες ΕΛΚΕ

Κανονισμός Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρώτη προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΚΕ για υποψήφιους διδάκτορες ΠΑ.Δ.Α. 2019-2020

(ΠροκήρυξηΑίτησηΥπεύθυνη δήλωσηΚανονισμός)

 


 

Πίνακας υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος

 

  1. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΒΑΛΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  (ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 2104
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
   Επιβλέπων: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 10/22-06-2022
   E-mail υποψηφίου: ag.valma@gmail.com
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Ελληνική
   Πρόταση
    
  2. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 2103
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣ – ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ  ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
   Επιβλέπων: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΝΩΣ-ΤΙΜΟΘΕΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΝΩΣ-ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 07/30-03-2022
   E-mail υποψηφίου: vpanagiotop@uniwa.gr
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Αγγλική
   Πρόταση
    
  3. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΜΠΑΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
   Αριθμός μητρώου: 2102
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΡΑΔΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
   Επιβλέπων: ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 22/29-11-2021
   E-mail υποψηφίου: abatris@gmail.com
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Αγγλική
   Πρόταση
    
  4. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 2101
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   Επιβλέπων: ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 21/12-11-2021
   E-mail υποψηφίου: ianagnostou@uniwa.gr
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Eλληνική
   Πρόταση
    
  5. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΜΠΕΚΟΛΑΡΗ ΜΑΡΣΙΝΤΑ (ΣΑΜΙ)
   Αριθμός μητρώου: 2007
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΕΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (ELECTRORETINOGRAM – ERG) ME ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
   Επιβλέπων: ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 6/08-04-2021
   E-mail υποψηφίου: mbekolari@uniwa.gr
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Αγγλική
   Πρόταση
    
  6. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΝΤΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΑΝΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 2006
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   Επιβλέπων: ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 2/15-02-2021
   E-mail υποψηφίου: vdoupis@uniwa.gr
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Eλληνική
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
    
  7. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΤΣΕΡΕΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)
   Αριθμός μητρώου: 2005
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
   Επιβλέπων: ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 1/22-1-2021
   E-mail υποψηφίου:stseremoglou@uniwa.gr
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Eλληνική
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
    
  8. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΑΝΔΡΕΑΣ)
   Αριθμός μητρώου: 2004
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   Επιβλέπων: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 1/22-1-2021
   E-mail υποψηφίου: nandreadi@uniwa.gr
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Eλληνική
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
    
  9. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 2003
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1D ΚΑΙ 3D ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΟΧΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
   Επιβλέπων: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΣΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Γ’, ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ)
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 18/29-10-2020
   E-mail υποψηφίου: souzounis@uniwa.gr
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Αγγλική
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου

  10. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
   Αριθμός μητρώου:
   2002
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:
   ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
   Επιβλέπων:
   ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής:
   ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ), ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ)
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος:
   14/8-10-2020
   E-mail υποψηφίου:
   d.panagiotou@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου

  11. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
   Αριθμός μητρώου: 2001
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: FUNCTION APPROXIMATION FOR ENGINEERING AND SCIENTIFIC PROBLEMS
   Επιβλέπων: ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 14/8-10-2020
   E-mail υποψηφίου: p.korkidis@uniwa.gr
   Γλώσσα εκπόνησης διατριβής: Αγγλική
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
    
  12. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1908
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Επιβλέπων: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 9/17-7-2020
   E-mail υποψηφίου: echatzimichali@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
    
  13. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1907
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ
   Επιβλέπων: ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ  ΕΡΡΙΚΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 5/7-5-2020
   E-mail υποψηφίου: mkoliaraki@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου

  14. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1906
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
   Επιβλέπων: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 3/5-3-2020
   E-mail υποψηφίου: gxenogiannopoulos@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου

  15. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1905
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE CMOS DIGITAL IMAGING SYSTEM FOR X-RAY MEDICAL APPLICATIONS
   Επιβλέπων: ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 2/4-2-2020
   E-mail υποψηφίου: dlinardatos@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου
    
  16. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1904
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   Επιβλέπων: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 1/17-1-2020
   E-mail υποψηφίου: sanagnostopoulos@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου
    
  17. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1903
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
   Επιβλέπων: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 22/8-11-2019
   E-mail υποψηφίου: dangelakis@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου
    
  18. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1902
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
   Επιβλέπων: ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 21/11-10-2019
   E-mail υποψηφίου: dliakos@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου
    
  19. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1901
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
   Επιβλέπων: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 19/27-9-2019
   E-mail υποψηφίου: ealexandridis@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου
    
  20. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΜΠΕΡΤΣΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1807
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PET/CT
   Επιβλέπων: ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΦΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 12/11-6-2019
   E-mail υποψηφίου: nbertsekas@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου

  21. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1806
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (PET/CT) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
   Επιβλέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΒΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 8/11-4-2019
   E-mail υποψηφίου: skallivokas@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου
    
  22. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1805
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
   Επιβλέπων: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 8/11-4-2019
   E-mail υποψηφίου: kgkolfinopoulos@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου
    
  23. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΚΛΕΜΕΝΤ)
   Αριθμός μητρώου: 1804
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (PORTAL IMAGING)
   Επιβλέπων: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 5/26-2-2019
   E-mail υποψηφίου: mtzomakas@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου

  24. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΛΙΑΣΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1803
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
   Επιβλέπων: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 5/26-2-2019
   E-mail υποψηφίου: mliaskos@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου

  25. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΜΙΧΑΗΛ)
   Αριθμός μητρώου: 1802
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
   Επιβλέπων: ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 5/26-2-2019
   E-mail υποψηφίου: pkoudounas@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου
   2η έκθεση προόδου
   3η έκθεση προόδου

  26. Ονοματεπώνυμο (πατρώνυμο): ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
   Αριθμός μητρώου: 1801
   Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
   Επιβλέπουσα: ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
   Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Αριθμός απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 1/17-1-2019 και 10/28-7-2020 (αλλαγή θέματος)
   E-mail υποψήφιας: agkolfinopoulou@uniwa.gr
   Πρόταση
   1η έκθεση προόδου

 1.  
 2.