Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ενημέρωση για το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την ΚΥΑ 115744/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 3707 04/09/2020.

Δείτε και:

Ρυθμίσεις για COVID-19