Υγειονομικές ρυθμίσεις για COVID-19

Υγειονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Υγειονομικός Υπεύθυνος Τμήματος: Αναπλ. Καθηγητής Π. Ασβεστάς (210 538 5375, pasv@uniwa.gr) – Υπεύθυνος Χώρων Τομέα Α’, Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής

Αναπληρωτής Υγειονομικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ν. Καλύβας (210 538 5319, nkalyvas@uniwa.gr) – Υπεύθυνος Χώρων Τομέα Β’, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαδικασίες υπό την ευθύνη των Υγειονομικών Υπευθύνων

 

Οδηγίες υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη διενέργεια μαθημάτων δια ζώσης

Οδηγίες (pdf) προς διδάσκοντες και φοιτητές

Οδηγίες ασφαλούς αφαίρεσης γαντιών μιας χρήσης: βίντεο (αγγλικά)βίντεο (ελληνικά), pdf (link CDC)

 

Γενικές ρυθμίσεις

11-10-2020 Μέτρα για προστασία από COVID-19 (ΚΥΑ 64450 ΦΕΚ 4484 Β 11/10/2020)

Ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία

4-9-2020 Λειτουργία ΑΕΙ (ΚΥΑ 115744/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 3707 04/09/2020)

24-9-2020 Εγκύκλιος εφαρμογής Λειτουργίας ΑΕΙ σύμφωνα με την ΚΥΑ 115744/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 3707 04/09/2020

15-9-2020 Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 ΠΑ.Δ.Α. σύμφωνα με την ΚΥΑ 115744/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 3707 04/09/2020

5-10-2020 2η Ανακοίνωση Διενέργειας Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ΠΑ.Δ.Α. Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

20-10-2020 Οδηγίες τήρησης των μέτρων για COVID-19 κατά τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων

2-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας και διενέργεια εκπαιδευτικής διαδικασίας 3/11/2020 – 30/11/2020

6-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας και διενέργεια εκπαιδευτικής διαδικασίας 7/11/2020 – 30/11/2020 (ΚΥΑ 71342/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 4899 06/11/2020)

7-11-2020 Εγκύκλιος διευκρινίσεων εκπαιδευτικής λειτουργίας ΑΕΙ σύμφωνα με την ΚΥΑ 71342/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 4899 06/11/2020

29-11-2020 Εγκύκλιος διευκρινίσεων εκπαιδευτικής λειτουργίας ΑΕΙ σύμφωνα με την ΚΥΑ 76629/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 5255 28/11/2020

30-1-2021 Εγκύκλιος διευκρινίσεων εκπαιδευτικής λειτουργίας ΑΕΙ σύμφωνα με την ΚΥΑ 6877 ΦΕΚ Β’ 341 29/1/2010

 

Ρυθμίσεις για το διοικητικό προσωπικό

29-6-2020 Εγκύκλιος λειτουργίας διοικητικού προσωπικού

20-9-2020 Εγκύκλιος λειτουργίας διοικητικού προσωπικού

13-10-2020 Μέτρα για προστασία από COVID-19 (ΚΥΑ 64450 ΦΕΚ 4484 Β 11/10/2020) / Εγκύκλιος εφαρμογής

3-11-2020 Εγκύκλιος λειτουργίας διοικητικού προσωπικού για τα έκτακτα μέτρα 3/11/2020 – 30/11/2020

7-11-2020 Εγκύκλιος λειτουργίας διοικητικού προσωπικού για τα έκτακτα μέτρα 7/11/2020 – 30/11/2020

30-11-2020 Εγκύκλιος λειτουργίας διοικητικού προσωπικού για τα έκτακτα μέτρα 30/11/2020 – 7/12/2020

 

Μέγιστη χωρητικότητα χώρων Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής με περιορισμό 1.5m απόστασης μεταξύ θέσεων:

Αίθουσες θεωρίας:

Κ16.101 (Ν1): 8×9=72 4×5=20 + 1

Κ16.102 (Ν2): 8×7=56 4×4=16 + 1

Κ16.103 (Ν3): 7×9=63 3×5=15 + 1

Εργαστηριακοί χώροι:

Κ10.117 (Εργαστήριο Ιατρικών Ηλεκτρονικών): 14+1

Κ10.120 (Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας): 16+2

Κ10.121 (Εργαστήριο Βιοφυσικής): 7+1

Κ10.122 (Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής): 5+1+1+1

Κ10.026 (Εργαστήριο Ρομποτικής): 6+1

Κ10.038-9 (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ακτινοφυσικής): 11+1

Κ10.041 (Εργαστήριο Βιοϋλικών): 

Κ11.106 (Εργαστήριο Απαγωγής Βιοσημάτων): 6+1

Κ11.107 (Εργαστήριο Ιατρικής Οργανολογίας): 14+1+1

Κ11.129 (Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας): 

Κ11.139 (Εργαστήριο Συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων & Διασφάλισης Ποιότητας):