Ρυθμίσεις για COVID-19

Υγειονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Υγειονομικός Υπεύθυνος Τμήματος: Αναπλ. Καθηγητής Π. Ασβεστάς (210 538 5375, pasv@uniwa.gr) – Υπεύθυνος Χώρων Τομέα Α’, Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής

Αναπληρωτής Υγειονομικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ν. Καλύβας (210 538 5319, nkalyvas@uniwa.gr) – Υπεύθυνος Χώρων Τομέα Β’, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 

Γενικές ρυθμίσεις

11-10-2020 Μέτρα για προστασία από COVID-19 (ΚΥΑ 64450 ΦΕΚ 4484 Β 11/10/2020)

Ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία

4-9-2020 Λειτουργία ΑΕΙ (ΚΥΑ 115744/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 3707 04/09/2020)

24-9-2020 Εγκύκλιος εφαρμογής Λειτουργίας ΑΕΙ σύμφωνα με την ΚΥΑ 115744/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 3707 04/09/2020

15-9-2020 Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 ΠΑ.Δ.Α. σύμφωνα με την ΚΥΑ 115744/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 3707 04/09/2020

5-10-2020 2η Ανακοίνωση Διενέργειας Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ΠΑ.Δ.Α. Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

20-10-2020 Οδηγίες τήρησης των μέτρων για COVID-19 κατά τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων

Ρυθμίσεις για το διοικητικό προσωπικό

29-6-2020 Εγκύκλιος λειτουργίας διοικητικού προσωπικού

20-9-2020 Εγκύκλιος λειτουργίας διοικητικού προσωπικού

13-10-2020 Μέτρα για προστασία από COVID-19 (ΚΥΑ 64450 ΦΕΚ 4484 Β 11/10/2020) / Εγκύκλιος εφαρμογής

 

Μέγιστη χωρητικότητα χώρων Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής με περιορισμό 1.5m απόστασης μεταξύ θέσεων:

Αίθουσες θεωρίας:

Κ16.101 (Ν1): 8×9=72 4×5=20 + 1

Κ16.102 (Ν2): 8×7=56 4×4=16 + 1

Κ16.103 (Ν3): 7×9=63 3×5=15 + 1

Εργαστηριακοί χώροι:

Κ10.117 (Εργαστήριο Ιατρικών Ηλεκτρονικών): 14+1

Κ10.120 (Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας): 16+2

Κ10.121 (Εργαστήριο Βιοφυσικής): 7+1

Κ10.122 (Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής): 5+1+1+1

Κ10.026 (Εργαστήριο Ρομποτικής): 6+1

Κ10.038-9 (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ακτινοφυσικής): 11+1

Κ10.041 (Εργαστήριο Βιοϋλικών): 

Κ11.106 (Εργαστήριο Απαγωγής Βιοσημάτων): 6+1

Κ11.107 (Εργαστήριο Ιατρικής Οργανολογίας): 14+1+1

Κ11.129 (Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας): 

Κ11.139 (Εργαστήριο Συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων & Διασφάλισης Ποιότητας):