Υγειονομικές ρυθμίσεις για COVID-19

Υποστήριξη για την αντιμετώπιση CODIV-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Υγειονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Υγειονομικός Υπεύθυνος Τμήματος: Αναπλ. Καθηγητής Π. Ασβεστάς (210 538 5375, pasv@uniwa.gr) – Υπεύθυνος Χώρων Τομέα Α’, Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής

Αναπληρωτής Υγειονομικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ν. Καλύβας (210 538 5319, nkalyvas@uniwa.gr) – Υπεύθυνος Χώρων Τομέα Β’, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαδικασίες υπό την ευθύνη των Υγειονομικών Υπευθύνων

 

Οδηγίες υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη διενέργεια μαθημάτων δια ζώσης

Οδηγίες (pdf) προς διδάσκοντες και φοιτητές

Οδηγίες ασφαλούς αφαίρεσης γαντιών μιας χρήσης: βίντεο (αγγλικά)βίντεο (ελληνικά), pdf (link CDC)

 

Γενικές ρυθμίσεις

3-10-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 4-11.10.2021

11-10-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 9-25.10.2021

Ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία

24-9-2021 Λειτουργία ΑΕΙ 2021-2022 (ΚΥΑ 119847 ΓΔ6 23.9.2021, ΦΕΚ 4406 Β 2021)

Ρυθμίσεις για το διοικητικό προσωπικό

 

Μέγιστη χωρητικότητα χώρων Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής με περιορισμό 1.5m απόστασης μεταξύ θέσεων:

Αίθουσες θεωρίας:

Κ16.101 (Ν1): 8×9=72 4×5=20 + 1

Κ16.102 (Ν2): 8×7=56 4×4=16 + 1

Κ16.103 (Ν3): 7×9=63 3×5=15 + 1

Εργαστηριακοί χώροι:

Κ10.117 (Εργαστήριο Ιατρικών Ηλεκτρονικών και Ρομποτικής ): 14+1

Κ10.120 (Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας): 16+2

Κ10.121 (Εργαστήριο Βιοφυσικής): 7+1

Κ10.122 (Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής): 5+1+1+1

Κ10.026 (Εργαστήριο Τεχνητής-Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Διεπιστημονικών Εφαρμογών): 6+1

Κ10.038-9 (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ακτινοφυσικής): 11+1

Κ10.041 (Εργαστήριο Βιοϋλικών): 

Κ11.106 (Εργαστήριο Απαγωγής Βιοσημάτων): 6+1

Κ11.107 (Εργαστήριο Ιατρικής Οργανολογίας): 14+1+1

Κ11.129 (Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας): 

Κ11.139 (Εργαστήριο Συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων & Διασφάλισης Ποιότητας):