Μαθήματα Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»

Σχέδιο περιγράμματος μαθημάτων


Α’ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Συντονιστές Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΜΤΜΒΙΤ 11 Π. Λιαπαρίνος, Επίκ. Καθηγητής

Θέματα Σύγχρονης Φυσικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
Σύνδεσμος διαλέξεων MS Teams

5
2 ΜΤΜΒΙΤ 12 Ι. Καλατζής, Αναπλ. Καθηγητής

Μαθηματικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στις Σύγχρονες Βιοεπιστήμες
Σύνδεσμος διαλέξεων MS Teams

5
3 ΜΤΜΒΙΤ 13 Π. Ασβεστάς, Αναπλ. Καθηγητής

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τις άλλες Βιοεπιστήμες
Σύνδεσμος διαλέξεων MS Teams

5
4 ΜΤΜΒΙΤ 14 Β. Σπυρόπουλος, Καθηγητής Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη Σύγχρονη In Vitro Διαγνωστική, Μοριακή Βιολογία και Βιοπληροφορική 5
5 ΜΤΜΒΙΤ 15 Ε. Βεντούρας, Καθηγητής Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη Σύγχρονη In Vivo Διαγνωστική, την Τηλεϊατρική και Εξατομικευμένη Ιατρική 5
6 ΜΤΜΒΙΤ 16 Μ. Καλλέργη, Αναπλ. Καθηγήτρια Μικρο/ Νανοτεχνολογία, Μοριακή Διαγνωστική και Θεραπεία και Εμφυτεύματα 5
      Σύνολο: 30

 

Β’ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Συντονιστές Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΜΤΜΒΙΤ 21 Δ. Γκλώτσος, Αναπλ. Καθηγητής Βιοϊατρικά Ηλεκτρονικά και Ιατρική Οργανολογία, Εμβιομηχανική, Προσθετικές Διατάξεις 5
2 ΜΤΜΒΙΤ 22 Σ. Κωστόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας 5
3 ΜΤΜΒΙΤ 23 Ι. Κανδαράκης, Καθηγητής Επιστήμη της Εικόνας και Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην Ιατρική Απεικόνιση 5
4 ΜΤΜΒΙΤ 24 Ν. Καλύβας, Αναπλ. Καθηγητής Μεγάλες Θεραπευτικές και Διαγνωστικές Εγκαταστάσεις, Διασφάλιση Ποιότητας και Ακτινοπροστασία 5
5 ΜΤΜΒΙΤ 25 Α. Τζαβάρας, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Η ΒΙΤ της κατ’ οίκον Επιτήρησης Υγείας και της Νοσηλείας, Διαδικτυακή Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 5
6 ΜΤΜΒΙΤ 26 Ι. Βαλαής, Καθηγητής Διασφάλιση Ποιότητας ΒΙΤ, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Τεχνικά Πρότυπα (Standards), Ιατρικά Πρωτόκολλα και Κατευθυντήριες Οδηγίες 5
      Σύνολο: 30

 

Γ’ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΜΤΜΒΙΤ 31 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 90