Επικοινωνία Π.Μ.Σ.

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Προϊασταμένη Γραμματείας: Κα Κ. Θειακού

Τηλ.: +30 210 5385318

Fax : +30 210 5385302

Email: msc.bme@teiath.gr