Απαλλαγή διδάκτρων φοιτητών από Π.Μ.Σ.

Για το δικαίωμα απαλλαγής διδάκτρων φοιτητών Π.Μ.Σ. δείτε:

 

Ενημερωτικά:

  • Εθνικό διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα 201820192020