Ηλίας Τραπεζανίδης

qode interactive strata

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

htra@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210 538 5375

Διεύθυνση Γραφείου

Κ11.132

Ώρες Γραφείου

08:00-13:00